Hlavná navigácia
Navigácia

DIATHONITE SCREED

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Tepelný, priedušný a odľahčený poter.

Priedušný poter vystužený vláknami, vyrobený z korku (veľký 0-3 mm), hliny, kremeliny a hydraulického spojiva. Prírodný produkt pripravený na použitie, ideálny na realizáciu ľahkých tepelných poterov, na izoláciu podlahových dosiek, podláh a vetraných striech. Vďaka nízkej hmotnosti Diathonite Screed umožňuje tepelnú izoláciu bez zaťažovania podláh a existujúcich konštrukcií. Diathonite Screed je možné použiť v interiéri aj exteriéri, na novostavbách a pri rekonštrukciách.

CENA s DPH za 1 kg - 2,13 € (balenie 25 kg)

 

VÝHODY
• Izoluje od chladu a tepla.
• Veľmi priedušná.
• Trieda reakcie na oheň A1.
• Odľahčený produkt, ideálny na renováciu.
• Pripravené na použitie.Po vykonaní hydroizolácie povrchu (použitím vhodného hydroizolačného prípravku) možno dlaždice pripevniť priamo na Diathonite Screed. 
• Vystužený vláknami.
Možno použiť v interiéri aj exteriéri.
• Vhodné na zakrytie rozvodov.

OBLASTI POUŽITIA:
Poter je pripravený na použitie pre interiéry a exteriéry. Vhodné pre výstavbu tepelných poterov pre rezidenčné, verejné budovy, hotely, konferenčné miestnosti a všetky prostredia, ktoré je potrebné izolovať od miestností nižšie.
Môže byť použitý ako na existujúcich podlahách, tak aj na nových budovách.
Systém Diafon + Diathonite Screed umožňuje podlahu izolovať proti hluku pri chôdzi a vibráciám.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Prášok
Komponenty: Jednokomponentné
Tepelná vodivosť: 0,060 W/mK
Zníženie hluku pri náraze systému Diafon + Diathonite Screed (hrúbka 5,0 cm): ΔLw = 22 dB.
Impaktný izolačný index (Diathonite Screed 5,0 cm + Diafon + latero-cementová podlaha): nw = 58 dB.
Priedušnosť: μ = 4.
Hmotnosť práškového materiálu: 600 (± 10%) kg/m³
Hmotnosť kaleného materiálu: 800 (± 10%) kg/m³
Pevnosť v tlaku> 5,0 N/mm²
Požiarna odolnosť: trieda A1.

VÝDATNOSŤ:
6,0 kg/m² (± 10%) na cm hrúbky.

FARBA:
Šedá.

BALENIE:
25 kg papierové vrecia

SKLADOVANIE:
Výrobok uchovávajte v originálnom obale dokonale uzavretý, v dobre vetraných priestoroch, primerane chránený pred slnkom, vodou, mrazom a udržiavaný pri teplotách nad +5 °C. Doba skladovania 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť úplne vytvrdený a vybavený dostatočnou pevnosťou. Povrch musí byť starostlivo očistený, dobre osadený, bez voľných a nekonzistentných častí.
V prítomnosti inštalácií zabezpečte betónovú ochranu.

Tehla a betón
Aplikácia sa môže uskutočniť priamo bez použitia základného náteru (penetračného náteru).
V prítomnosti priehlbín alebo dier na podklade zabezpečte obnovu vhodnou maltou.

Drevo a oceľ
Tieto typy nosičov podliehajú výraznej rozťažnosti a pohybu, takže bude potrebné použiť elektrozváranú pozinkovanú kovovú sieť (pletivo) a základný náter Aquabond (viď produkt).

Panely
Pri práci dbajte na to, aby boli panely dobre spojené a dokonale ukotvené k podkladu. Potom pokračujte priamo s aplikáciou Diathonite Screed. Aj v tomto prípade je potrebné použiť elektricky zváranú pozinkovanú kovovú sieť.

MIEŠANIE:
V závislosti od stupňa nasiakavosti podkladu a okolitých podmienok sa odporúča dávkovať správne množstvo vody potrebné na dosiahnutie správnej priľnavosti. Množstvo uvedenej vody je orientačné. Produkt sa musí miešať v miešačke na cement s pridaním vody 11 l (trieda S1) - 12,5 l (trieda S2)  pre každé vrecko Diathonite Screed (25 kg). Zmes sa mieša asi 4 až 5 minút. Je nevyhnutné, aby nedošlo k prekročeniu uvedených časov a aby sa výrobok nemiešal ručne.
Nikdy nepridávajte nemrznúce, cementové alebo iné výrobky.

APLIKÁCIA:

Ručná aplikácia:
1. Základom je navlhčiť podklad, najmä počas leta, na poteroch vystavených slnku.
2. Pripravte stavenisko a umiestnite referenčné pásy z dreva alebo iného materiálu, aby ste získali požadované hrúbky.
3. Odporúčame umiestniť pásy vo vzdialenosti maximálne 2,5 metra od seba.
4. Skontrolujte vyrovnanie pásov s úrovňou.
5. Naneste vrstvu Diathonite Screed, ktorá vyplní oblasť medzi pásmi.
6. Potiahnite poter hoblom po vodiacích pásoch, čím sa hladko a nepretržite poter urovná. Doporučujeme, aby ste  plastovým hladidlom alebo iným materiálom prešli po povrchu na vytvorenie hladkej a kompaktnej plochy.
7. Maximálna hrúbka dosiahnutá pri jednej vrstve je 5/6 cm. Pri vyšších hrúbkach naneste Diathonite Screed v niekoľkých vrstvách.
8. Keď sa poter urobí, bude potrebné natiahnuť na poter pozinkovanú kovovú sieťovinu (pletivo). Minimálna hrúbka poteru na rozvodoch musí byť minimálne 3 cm a sieť musí byť umiestnená bezprostredne nad rozvody.
Hrúbka a zosilnenie poteru sa musí stanoviť podľa očakávaných zaťažení.
9. Každá ďalšia vrstva musí byť položená, keď je predchádzajúca vrstva kompaktná dotykom a svetlejšia pri pohľade (po 12/48 hodinách). Pred každou aplikáciou náteru poter navlhčite. Vo fáze vyhladzovania nestláčajte Diathonite Screed, aby sa zachovala pórovitosť produktu. Pri postupe je vhodné použiť plastovú alebo inú materiálovú stierku na vyhladenie a zhutnenie povrchu.
10. Na aplikáciu na drevené, oceľové alebo panelové podklady je potrebné použiť elektricky zváranú pozinkovanú kovovú sieť (pletivo) bez ohľadu na hrúbku použitého poteru.

Aplikácia omietacím strojom:

1. Základom je navlhčiť podklad, najmä počas leta, na poteroch vystavených slnku.
2. Pripravte stavenisko a umiestnite referenčné pásy z dreva alebo iného materiálu, aby ste získali požadované hrúbky.
3. Odporúčame umiestniť pásy vo vzdialenosti maximálne 2,5 metra od seba.
4. Skontrolujte vyrovnanie pásov s úrovňou.
5. Vložte obsah vreciek do násypky a nastavte prietokomer stroja: najprv ho nastavte na 400-600 l/h, aby sa hadička navlhčila, a potom upravte prietok na 300-400 l/h, aby ste mohli pokračovať s aplikáciou a vyplňte poterom oblasť medzi pásmi.
6. Potiahnite poter hoblom po vodiacích pásoch, čím sa hladko a nepretržite poter urovná. Doporučujeme, aby ste  plastovým hladidlom alebo iným materiálom prešli po povrchu na vytvorenie hladkej a kompaktnej plochy.
7. Maximálna hrúbka dosiahnutá pri jednej vrstve je 5/6 cm. Pri vyšších hrúbkach naneste Diathonite Screed v niekoľkých vrstvách.
8. Keď sa poter urobí, bude potrebné natiahnuť na poter pozinkovanú kovovú sieťovinu (pletivo). Minimálna hrúbka poteru na rozvodoch musí byť minimálne 3 cm a sieť musí byť umiestnená bezprostredne nad rozvody.
Hrúbka a zosilnenie poteru sa musí stanoviť podľa očakávaných zaťažení.
9. Každá ďalšia vrstva musí byť položená, keď je predchádzajúca vrstva kompaktná dotykom a svetlejšia pri pohľade (po 12/48 hodinách). Pred každou aplikáciou náteru poter navlhčite. Vo fáze vyhladzovania nestláčajte Diathonite Screed, aby sa zachovala pórovitosť produktu. Pri postupe je vhodné použiť plastovú alebo inú materiálovú stierku na vyhladenie a zhutnenie povrchu.
10. Na aplikáciu na drevené, oceľové alebo panelové podklady je potrebné použiť elektricky zváranú pozinkovanú kovovú sieť (pletivo) bez ohľadu na hrúbku použitého poteru. 

APLIKÁCIA v spojení s odhlučňovacou podložkou Diafon
1. Položte Diafon na podklad tak, aby syntetická fólia smerovala nahor.
2. Odstráňte lepidlo a utesnite rohože, ktoré ich prekrývajú o 10 cm, aby sa vytvorila súvislá zvukotesná vrstva.
3. Pri prekrývaní  sa musí zohľadniť smer pokládky poteru, aby sa zabránilo otvoreniu spojených koncov. Povrch musí byť úplne pokrytý.
4. Odhlučňovacia podložka Diafon sa môže položiť priamo na konštrukčnú dosku alebo na poter s rozvodmi pred aplikáciou Diathonite Screed.
5. Podložka Diafon musí byť otočená pozdĺž stien, aby sa predišlo vytváraniu akustických mostov medzi podlahou a inými konštrukciami budovy. Výška fólie musí byť väčšia ako výška hotovej podlahy, uhol fólie musí byť 90 °, nemal by byť zaoblovaný, aby sa zabránilo vytváraniu dutín medzi Diafonom a poterom.
6. Maximálna hrúbka dosiahnuteľná jedným poterom je 5/6 cm. Pre väčšie hrúbky nanášajte Diathonitový poter vo viacerých vrstvách.
7. Uložte podlahu keramickými, mramorovými alebo parketovými prvkami.
8. Orežte Diafon priamo nad dláždeným povrchom.
9. Položte lištu a dbajte na to, aby ste ju nespojili s podlahou a nechajte ju zdvihnutú od podlahy približne o 2 mm. V prípade potreby môže byť spoj medzi podlahou a lištou vždy uzavretý pružným materiálom, aby sa zabránilo akustickým mostíkom.

DOBA SCHNUTIA:
Pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti 50% sa produkt úplne vysuší za 28 dní, ak sa aplikuje s hrúbkou 5 cm.
• Počítajte asi 7 - 10 dní viac za každý centimeter hrúbky v závislosti od podmienok prostredia.
• Doby schnutia sú ovplyvnené relatívnou vlhkosťou a teplotou a môžu sa značne meniť.
• Chráňte poter počas dozrievania pred zamrznutím, priamym slnečným žiarením a vetrom, aby ste predišli vzniku trhlín.
• V situáciách s vysokými teplotami, priamym slnečným žiarením alebo silným vetraním je potrebné namočiť poter aj 2/3 denne po dobu 2/3 dní po aplikácii.
• Na konci aplikácie, aby nedošlo k poškodeniu pred aplikáciou podlahy, nesmie byť poter vystavený prevádzke pre chodcov alebo zaťaženiu.
• Pred položením podlahy dbajte na to, aby poter dokončil hygrometrické zmršťovanie, aby sa zabránilo vzniku prasklín.
• Diathonit Screed je prispôsobený na priame pokládanie keramickými, terakotovými a kameninovými povrchmi.
Poter je možné natierať aj lepenými parketami po minimálne 28 dňoch vytvrdnutia. Ak je Diathonite Screed príliš drsný na položenie parkiet, vyhladzujte povrch strojom s brúsnymi kotúčmi a aplikujte WATstop.
Diathonite Screed nie je vhodné umiestniť pod podlahové kúrenie. V tomto prípade môže byť Diathonite Screed umiestnený pod potrubím, aby sa zabránilo akémukoľvek tepelnému rozptylu.
Diathonite Screed je možné natrieť tekutou hydroizoláciou alebo nátermi Diasen bez použitia základných náterov. 

UPOZORNENIE:
• Teplota prostredia a teplota podkladu musí byť medzi + 5 °C a + 30 °C
• Počas letnej sezóny aplikujte produkt v najchladnejších hodinách dňa, chránený pred slnkom.
• Ak je aplikovaný na vonku, neaplikujte s bezprostredným nebezpečenstvom dažďa alebo mrazu, silnou hmlou alebo s relatívnou vlhkosťou nad 70%.
• Doba aplikácie je približne 30 - 40 minút, ale môže sa líšiť v závislosti od teploty a vetrania.
Vonku je veľmi dôležité vytvárať v pravidelných intervaloch vhodné dilatačné škáry. Spoje musia byť správne realizované, aby sa zabránilo vzniku trhlín a prasklín na konečnom nátere.
Všetky existujúce konštrukčné, dilatačné alebo izolačné spoje vždy ponechajte na podklade.
• Zaistite špeciálne spoje pokiaľ dochádza pri zmene materiálu v nosiči, v súlade s pevnými prvkami, napríklad stĺpikov, priečok, dverí a prahov, v súlade so zmenami v smere pokládky.
• Pre hydroizolačné spoje použite špeciálny prípravok Diaseal Strong (pozri produkt).
• V špeciálnych prípadoch (veľká vzdialenosť medzi stĺpmi, vysoké zaťaženie, atď.) použite pozinkovanú kovovú výstužnú sieť, bez ohľadu na hrúbku použitého poteru.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:
Pri manipulácii dodržiavajte bezpečnostné predpisy a vždy používajte ochranné rukavice a ochrannú masku.

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skFoto


Potrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací