Hlavná navigácia
Navigácia

ACRIFLEX RAPIDO

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Rýchloschnúca hydroizolácia

Tekutý hydroizolačný produkt na vodnej báze s rýchlou tvorbou filmu, s elastomérnou živicou. Výrobok odoláva vymývaniu po 20 minútach aplikácie, má vynikajúce hydroizolačné vlastnosti, je elastický (predĺženie pri pretrhnutí 160%) a odoláva starnutiu (1680 hodín testu zvetrávania). Je vhodný na hydroizoláciu terás, balkónov, plochých alebo šikmých prístreškov, komínov, odkvapov, lemovania, ríms, základových múrov, zvislých stien a cementových výrobkov všeobecne.

Cena s DPH na m² - 8,80 € (pri predpokladanej spotrebe 1 kg/m²)

CENA s DPH za 1 kg - 8,80 € (balenie 20 kg)


VÝHODY:

 • Vodoodpudivá.Umožňuje hydroizoláciu s malými hrúbkami.
 • Rýchla tvorba filmu (20 minút), dokonca aj v podmienkach nízkej teploty a vysokej vlhkosti.
 • Použiteľné pri teplotách do 1°C a relatívnej vlhkosti do 98%.
 • Dlaždice je možné lepiť priamo na ACRIFLEX RAPIDO v súlade s normou EN 14891.
 • Flexibilné pri nízkych teplotách.
 • Dosahuje súvislú vrstvu bez spojov a tiež sa prispôsobuje zložitým podkladovým geometriám.
 • Odolné voči UV žiareniu, atmosférickým vplyvom, priemyselnému prostrediu a prímorským oblastiam.
 • Vynikajúca schopnosť spevniť a zaistiť azbestové vlákna.
 • Počas fázy rekultivácie je možné vykonávať bežné činnosti vo vnútri budovy.
 • Produkt bez rozpúšťadiel.
 • Pripravené na použitie, jednoduchá a rýchla aplikácia.

OBLASTI POUŽITIA:
ACRIFLEX RAPIDO je vhodný na hydroizoláciu rovných alebo šikmých betónových prístreškov, striech, terás, balkónov, lemovania, odkvapov, ríms, komínov, základových múrov, vláknitých dosiek a tiež do vnútorného prostredia, ako sú kúpeľne, sprchové kabíny, kuchyne a vlhké priestory. Výrobok je vhodný aj na hydroizoláciu a obnovu hladkých bitúmenových alebo škridľových fólií v kombinácii so základným náterom SBS-BOND v závislosti od stavu samotnej fólie. ACRIFLEX RAPIDO je možné aplikovať na existujúce podlahy alebo kovové povrchy v kombinácii s penetračným náterom GRIP PRIMER. ACRIFLEX RAPIDO je tiež vhodný na hydroizoláciu drevených povrchov a na zapuzdrenie azbestu podľa čl. 2 D.M. 20.08.1999 a s.m.i. a UNI 10686.

Konkrétne na zapuzdrenie:

 •  typ A - vonkajší;
 •  typ B - viditeľné pre vnútorné použitie;
 •  typ C – nie je viditeľný.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Tekutý
Komponenty: Jednosložková
Vodeodolnosť: 20 min.
Reakcia na oheň: trieda B - s2, d0.
Predĺženie: 160%.
Odolnosť voči zaťaženiu: 1,4 MPa.
Priľnavosť k betónu: 0,536 N/mm².
Test odolnosti proti poveternostným vplyvom: 1680 hodín.

VÝDATNOSŤ:
2,0 kg/m² v 2 vrstvách, ak sa používa ako hydroizolácia

1,0 kg/m² v 2 vrstvách, ak sa použije na zapuzdrenie azbestu.

FARBA:
Biela, šedá

BALENIE:
20 kg plastové vedro.

SKLADOVANIE:
Výrobok uchovávajte v originálnych nádobách dokonale uzavretých, na dobre vetraných miestach, mimo dosahu slnečného svetla a mrazu, pri teplote medzi + 5 °C  a + 35 °C.
Doba skladovania: 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť úplne vytvrdnutý a mať dostatočnú pevnosť. Povrch musí byť dôkladne očistený, suchý, zbavený olejov, tukov, krehkých a nesúrodých častí alebo iných materiálov, ktoré môžu ovplyvniť priľnavosť výrobku. V prípadoch, keď je povrch spravidla drobivý, musí sa úplne vybiť, kým sa nezíska dobrá podpora a neobnovia sa lézie alebo degradované časti vhodnou maltou. Akákoľvek vlhkosť prítomná v podklade a para produkovaná tepla môžu ovplyvniť priľnavosť aplikovaných produktov. V prípade hydročistenia počkajte na úplné vysušenie podkladu.
Pri aplikácii na terasy a balkóny musí mať podklad správny sklon, aby sa zabezpečil odtok dažďovej vody.

Betón
V prípade novovybudovaného betónového podkladu, musí byť dostatočne vyzretý. Ak dôjde k prerazeniu, diere alebo nepravidelnej oblasti, obnovte ju vhodnou cementovou maltou. Pre lepšiu priľnavosť na hladký, nie mokrý betón sa odporúča použiť penetračný náter GRIP PRIMER. Na vlhké podklady použite ako základný náter VAPOSTOP (pozri produkt), aby ste sa vyhli tvorbe pľuzgierov alebo odlupovaniu. Ak je podklad vystavený vzlínajúcej vlhkosti, je potrebné použiť WATSTOP (pozri produkt). WATSTOP je možné použiť aj na vyplnenie malých trhlín. Na drsný betón použite ako základný náter VAPOSTOP.

Dlažba alebo hladké povrchy
Zaistite, aby boli dlaždice dobre pripevnené k podkladu, v opačnom prípade ich odstráňte a obnovte vhodnou cementovou maltou. Obkladový povrch nesmie obsahovať stopy uvoľňovacích látok ako sú tuky, vosky, oleje, chemikálie a pod. Po dôkladnom očistení podkladu je potrebné povrch ošetriť penetračným náterom GRIP PRIMER. Na vyplnenie škár medzi dlaždicami a vytvorenie dokonale vyrovnaného povrchu naneste WATSTOP. WATSTOP by sa mal použiť aj vtedy, ak je podklad vlhký alebo ovplyvnený stúpajúcou vlhkosťou. Vzhľadom na širokú škálu dlaždíc na trhu sa odporúča vykonať test na overenie dokonalej priľnavosti systému.

Asfaltový povrch
Overte, či asfaltový povrch bol aplikovaný minimálne 6 mesiacov, aby sa zabránilo odtrhnutiu kvôli uvoľneniu oleja. Obnovte všetky rezy alebo diery, ak sú prítomné. Opatrne vyčistite podklad odstránením všetkých farieb alebo ochranných vrstiev, ktoré nie sú dobre priľnuté.
Na nepoškodený podklad je možné aplikovať ACRIFLEX RAPIDO priamo. Potrubie je potrebné napenetrovať produktom SBS-BOND (pozri produkt).
V prípade poškodeného povrchu ju obnovte sendvičovým systémom (ACRIFLEX RAPIDO + POLITES TNT + ACRIFLEX RAPIDO). Sendvičový systém sa použije v prepadoch a bodoch, kde je membrána najviac namáhaná. 
Zvážte inštaláciu vetracích šácht umiestnených podľa stupňa vlhkosti podkladu. Toto opatrenie je potrebné v prípade veľmi nasiakavého nosiča, ktorý drží vlhkosť, ako sú napríklad odľahčené potery s expandovaným polystyrénom alebo expandovanou hlinkou.

Kov

Dôkladne očistite povrch, odstráňte nečistoty a všetky farby, ktoré nie sú dobre priľnuté. Pred aplikáciou ACRIFLEX RAPIDO natrite kovové povrchy základným náterom GRIP PRIMER. Ak je kovový povrch lakovaný, odporúča sa vykonať test na overenie dokonalej priľnavosti systému.

Ošetrenie dilatačných škár

Pred začatím hydroizolácie je potrebné v pravidelných intervaloch predurčiť špeciálne dilatačné škáry. Tento typ škár rozdeľuje povrch poteru na povrchy menších rozmerov, ktoré umožňujú rozdielne pohyby spôsobené zmenami podmienok prostredia a javmi súvisiacimi s vyzrievaním betónu. Spoje musia byť vyhotovené podľa potreby, aby sa zabránilo prenikaniu vody. Posúdenie veľkosti plôch a spôsobu realizácie spojov podľa podmienok podopretia bude v kompetencii projektanta. Škáry je potrebné vyplniť polyuretánovým tmelom DIASEAL STRONG (pozri produkt). V rohovej stene-podlahe použite DIASEAL STRONG na vytvorenie súvislého zakriveného povrchu. Po úplnom zaschnutí tmelu sa spoje izolujú hydroizolačnou páskou SAFETY JOINT ROLL (pozri produkt) impregnovaným ACRIFLEX RAPIDO, ktorý sa nanáša štetcom so zaobleným uhlom. Všetky tieto miesta kontaktu s prahmi dverí a okien by mali byť tiež ošetrené tmelom DIASEAL STRONG.

1. SAFETY JOINT ROLL
2. POLITES TNT
3. ACRIFLEX RAPIDO

Ideálny systém na zateplenie nových alebo existujúcich budov, pretože vytvára izolačnú vrstvu, nanášanú ručne alebo omietacím strojom, vyznačujúcu sa vysokou izolačnou schopnosťou, výbornou priedušnosťou a celkovou vodoodpudivosťou farebného náteru. Mimoriadne všestranné a výkonné riešenie aj na korekciu tepelných mostov: v kombinácii ACRIFLEX RAPIDO a POLITES TNT je možné systém aplikovať aj na hladké, nenasiakavé povrchy ošetrené separačným prostriedkom, ako sú betónové nosníky a stĺpy. Vďaka polypropylénovým vláknam systém nevyžaduje použitie výstužných sietí pre hrúbky do 5 cm. Pre vytvorenie vyšších hrúbok sa do omietky utopí nosná sieť na omietku zo sklenených vlákien, ako napríklad POLITES TNT. Systém môže zahŕňať aj použitie výrobku SAFETY JOINT ROLL na utesnenie expanzných miest pred vodou alebo kvapalinami všeobecne.

MIEŠANIE:
ACRIFLEX RAPIDO je pripravený na použitie. Pred aplikáciou sa odporúča premiešať, aby bol produkt homogénny. V extrémne horúcom počasí je možné pridať 5% čistej vody a pokračovať v miešaní. Nepridávajte do produktu iné látky.

APLIKÁCIA:

 1. Počkajte na úplné zaschnutie použitého základného náteru, potom naneste prvú vrstvu ACRIFLEX RAPIDO valčekom, hladkou oceľovou špachtľou, rozprašovačom alebo štetcom.
 2. Po zaschnutí prvej vrstvy naneste druhú, aby ste prekryli povrch.
 3. V prípade dažďa na produkt, ktorý nie je dokonale suchý, dôkladne skontrolujte vhodnosť pre ďalší náter.
 4. Pokračujte v nanášaní po sebe nasledujúcich vrstiev, kým sa nedosiahne očakávaná výdatnosť a minimálna celková hrúbka 1,5 mm, čím sa zabezpečí hydroizolácia.
 5. Po zaschnutí je možné ACRIFLEX RAPIDO obložiť dlaždicami.
 6. Pripevnite dlaždice k ACRIFLEX RAPIDO cementovým lepidlom triedy C2 alebo lepidlom vyššej triedy so zlepšeným výkonom. Pred položením dlaždíc počkajte asi 48 hodín (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti).

Azbestový enkapsulačný systém

Všetky operácie cyklu zapuzdrenia sa musia vykonávať v súlade s platnými predpismi.

 1. Na impregnáciu povrchu naneste náter SBS-BOND valčekom alebo rozprašovačom.
 2. Po úplnom zaschnutí základného náteru naneste prvú vrstvu ACRIFLEX RAPIDO valčekom, rozprašovačom alebo štetcom. V prípade dažďa si pred prechodom na ďalšiu vrstvu overte účinné vyschnutie produktu.
 3. Naneste druhú vrstvu rovnakým spôsobom, pričom vrstvy prekrížte a dávajte pozor, aby ste úplne pokryli celý povrch. Aby ste zabezpečili úplné pokrytie podkladu, naneste dve vrstvy kontrastných farieb.
 • V závislosti od typu zásahu sa musia dosiahnuť hrúbky požadované platnou legislatívou:
 • - Typ A – priemerná celková hrúbka = 0,3 mm; minimálna hrúbka = 0,25 mm.
 • - Typ B – priemerná celková hrúbka = 0,25 mm; minimálna hrúbka = 0,20 mm.
 • - Typ C – priemerná celková hrúbka = 0,20 mm; minimálna hrúbka = 0,20 mm.

DOBA SCHNUTIA:
Pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti produkt úplne schne asi za 4 hodiny.
Po 20 minútach od aplikácie výrobok odoláva povrchovému bieleniu a vráskavosti spôsobeným vysokou relatívnou vlhkosťou, hmlou a rosením.
Časy schnutia sú ovplyvnené relatívnou vlhkosťou prostredia, teplotou a môžu sa tiež výrazne líšiť.Ak sa aplikuje vo vyšších výťažkoch, ako sa očakávalo, čas schnutia by sa mohol výrazne predĺžiť.
Keď je ACRIFLEX RAPIDO suchý, môžete ho nechať odkrytý, môže byť pokrytý dlaždicami alebo jeho povrch môže byť pokrytý náterom FLOORGUM PAINT (pozri produkt).

UPOZORNENIE:
• Neaplikujte s teplotou nižšou ako + 1 °C  alebo vyššou ako + 35 °C.
• Neaplikujte s bezprostrednou hrozbou dažďa alebo mrazu.
• Chráňte výrobok pred dažďom, až kým nie je suchý na dotyk.
• Počas letnej sezóny aplikujte produkt v najchladnejších denných hodinách.
• Je veľmi dôležité, aby sa na potere vytvorili pravidelné dilatačné spoje, aby sa zabránilo infiltrácii vody.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:
Pri manipulácii dodržiavajte kartu bezpečnostné predpisy a vždy používajte ochranné rukavice a ochrannú masku.

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skDokumenty


Foto


Potrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací