Hlavná navigácia
Navigácia

DIATHONITE DEUMIX PLUS

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Tepelná, ekologická odvlhčujúca omietka, odolná voči soliam.

Diathonite Deumix+ je najľahšia odvlhčujúca omietka a jediná, ktorá je vyrobená zo 100% prírodných surovín: najmä vďaka korku a prírodnému hydraulickému vápnu NHL 5 je Diathonite Deumix+ schopná absorbovať všetku vzlínajúcu vlhkosť a uvoľniť ju z muriva. ; navyše, napriek tomu, že je výrobok v priamom a nepretržitom kontakte s vlhkosťou, dokáže vďaka prítomnosti korku zostať suchý. Mikro a makro póry jeho štruktúry umožňujú vysokú priedušnosť a rýchlu kapilárnu absorpciu vody, a preto nebude dlho trvať, kým sa odstráni vlhkosť, ktorá zvyčajne vplýva na budovy, najmä staré. Korok je dokonale odolný voči vlhkosti, a preto jeho tepelné vlastnosti nepoškodí odvlhčujúce pôsobenie omietky, aktivované spojivom omietky, ktorým je prírodné hydroxidové vápno NHL 5, a inými zložkami, ako je kremelina. Navyše vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti 0,080 W/mK tiež eliminuje intersticiálnu kondenzáciu, čím zlepšuje tepelný komfort budovy. Špeciálna prísada, ktorá je súčasťou zloženia materiálu, mu súčasne umožňuje zabrániť vstupu solí do omietky, čím sa predíde problémom s kryštalizáciou a praskaním. Diathonite Deumix+ je teda najlepším riešením na dodatočnú aplikáciu alebo obnovu historickej budovy a je možné ho použiť aj na fasádu alebo na podzemné steny, pretože bude nepretržite pracovať na odstraňovaní a odvlhčovaní vzlínajúcej vlhkosti, zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri a tepelnú izoláciu.

CENA s DPH za 1 kg - 2,75 € (balenie 20 kg)

 

VÝHODY:

  • 3 produkty v 1: odvlhčovacie, protisolné a tepelnoizolačné omietky
  • Vynikajúca priedušnosť a rýchla kapilárna absorpcia vody
  • Vynikajúca reakcia na oheň: Eurotrieda A1
  • Použiteľné na akýkoľvek druh vlhkého muriva, stierkou alebo omietacím strojom
  • Vynikajúce vodoodpudivé vlastnosti
  • Vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti eliminuje povrchovú a intersticiálnu kondenzáciu, čím zlepšuje tepelný komfort budovy.
  • Zaisťuje dokonalú tepelno-hygrometrickú rovnováhu substrátov
  • Dokonalá kompatibilita s minerálnymi, silikátovými a vápennými povrchovými úpravami
  • Ekologický materiál a 100% vyrobený z prírodných zložiek

OBLASTI POUŽITIA :

Omietka pripravená na použitie pre interiér a exteriér. Vhodné na vykonávanie odvlhčovacích prác aj na protiľahlých stenách. Výrobok zabraňuje migrácii solí na povrch a je vhodný na obnovu muriva postihnutého kapilárnou vlhkosťou. Diathonite Deumix + rieši problémy súvisiace s prítomnosťou plesní spôsobené vlhkosťou, zabezpečením zdravého prostredia a vysokým komfortom bývania. Omietka je ekologická a vhodná, všade kde sú vyžadované materiály šetrné k životnému prostrediu.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Prášok
Komponenty: Jednozložkové
Priedušnosť: μ = 4.
Absorpcia vody kapilaritou (90 minút): kategória W0.
Pórovitosť tvrdenej malty: 71,64%
Tepelná vodivosť: 0,080 W/mK.
Tepelný odpor: 0,125 m²K/W
Odolnosť voči stlačeniu: 3,11 N/mm².
Požiarna odolnosť: Eurotrieda A1.
Hustota: 450 (± 10%) kg / m³.

VÝŤAŽNOSŤ:

4,40 kg/m² (± 10%) na cm hrúbky.              

FARBA:

Svetlo sivá.

BALENIE:

20 kg papierové vrecia.

SKALDOVANIE:

Výrobok uchovávajte v pôvodnom obale pevne uzavretý, primerane chránený pred slnkom, vodou, mrazom a udržiavaný pri teplotách nad ním
+ 5 ° C, Doba skladovania 18 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť úplne vytvrdnutý a dostatočne pevný. Povrch musí byť starostlivo očistený, dobre konsolidovaný, bez voľných a nekonzistentných častí. Pred aplikáciou odstráňte stopy olejov, tukov, voskov a akýkoľvek výskyt prítomných solí.

Murivo:

V prípade potreby vyčistite povrch vysokotlakovým čističom alebo pokračujte v  čistení ručne.
Skontrolujte stav muriva, opravte poškodené alebo nefixované tehly a kamene.
Na podkladoch, ktoré sa majú opraviť, použite na udržanie priedušnosti plniteľnú maltu na báze vápna.

Staré mietky:

Úplne odstráňte existujúcu omietku do 1 metra nad časťou, kde je viditeľná vlhkosť.
V prípade namaľovaných omietok, vzhľadom na veľkú rozmanitosť farieb dostupných na trhu, odporúča sa vykonať test adhézie na kontrolu vhodnosti aplikácie alebo potreby použitia základného náteru AQUABOND (pozri produkt). Pri hladkých omietkach aplikujte základný (penetračný) náter AQUABOND (pozri produkt) alebo, ak je to potrebné, zdrsnite podklad.

Betón:

Pri prítomnosti poškodeného a drobivého betónu zabezpečte obnovu vhodnou cementovou maltou.
Na ošetrenie vystupujúcich kovových častí ( armatúr) použite antikorórný prípravok.
Hladký podklad:  aplikujte základný náter (penetračný náter) AQUABOND (pozri produkt).
Čerstvý podklad: nevyžaduje základný náter, aplikácia sa môže vykonať priamo na podklade.

MIEŠANIE:

Pri miešaní v miešačke alebo miešadlom na vŕtačke pridajte 11 - 13 l čistej vody do každého vrecka Diathonite Deumix + (20 kg). Zmes nemiešajte v miešačke na cement dlhšie ako 3-4 minúty.
Zmes musí mať penovú konzistenciu. Nikdy nepridávajte produkty nesúvisiace so zmesou

APLIKÁCIA:

Ručná aplikácia:
1. Podklad je nevyhnutné navlhčiť, najmä v lete a v prípade stien priamo vystavených slnku. V prípade, že boli povrchy vopred natreté základným náterom, nie je potrebné podklad navlhčiť.
2. Pri aplikáciách s nízkou hrúbkou vytvorte referenčné body alebo pásy, aby ste dosiahli požadovanú hrúbku a naneste Diathonite Deumix + v jednej vrstve minimálne 2,5 - 3,0 cm pomocou stierky.
3. Pri vyšších hrúbkach naneste prvú vrstvu Diathonite Deumix + a nechajte vysušiť.                                                                                                                            4.Nad aplikovanou vrstvou vytvorte referenčné body alebo pásy, aby ste získali požadované hrúbky. Body alebo pásy je možné vytvoriť pomocou zmesy Diathonite Deumix + alebo s hliníkovými prípadne drevenými profilmi. V tomto prípade musia byť pásy odstránené ihneď po použití poslednej vrstvy.
5. Rohové profily môžu byť umiestnené spolu s referenčnými pásmi v každom prípade pred nanesením poslednej vrstvy.
6. Nasledujúce vrstvy naneste, ak je podkladová vrstva konzistentná s dotykom a vizuálne svetlejšia (po približne 12-24 hodinách pri 23 ° C a 50% relatívnej vlhkosti), kým nedosiahnete požadovanú hrúbku.
7. Namočte omietku pred aplikáciou každej vrstvy.
8. Zvýšte hrúbku podľa stupňa vlhkosti muriva.                                                                                                                            9.Od hrúbky 6 cm odporúčame použiť omietkovú sieť Polites 140 (pozri produkt). Sieť musí byť utopená v omietke približne na polovicu celkovej hrúbky a v prípade potreby musí byť použitá nezávisle od hrúbky aj na podkladoch, ktoré sú predmetom pohybu.
10. Počas fázy vytvrdzovania nestláčajte Diathonite Deumix +, aby sa zachovala pórovitosť výrobku. Použite hladidlo alebo škrabku s priechodmi horizontálnym a vertikálnym smerom, kým sa nedosiahne hladký povrch

Použitie s omietacím strojom:

Diathonite Deumix + sa môže používať s omietacími strojmi na odľahčené premixy.
Nastavenie sa môže zmeniť podľa zvoleného zariadenia. Na trifázu je možné použiť omietacie stroje (PFT G4), vybavené novým perforovaným plnolopatkovým mixérom D6-3 (polopriepustným) a kužeľovou triskou s priemerom 35/25 mm, 14 alebo 14 mm 16 mm.
Pri aplikací postupujte podľa pokynov uvedených v predchádzajúcom odseku. Voda sa reguluje cez prietokomer stroja počínajúc vysokým  dávkovaním a znižovaním prietoku  vody, kým konzistencia nie je vhodná na perfektnú priľnavosť materiálu. Produkt nanášajte zdola nahor.

ODVLHČENIE:

Odvlhčovanie  vnútornej steny od zeme:
1. Úplne odstraniť poškodený povrch až po tehly alebo kameň z úrovne podlahy a soklových častí.
2. Na zablokovanie vlhkosti v protitlaku použite WATstop (pozri produkt).
3. Pred úplným zaschnutím (do 48 hodín) naneste odvlhčovaciu omieku Diathonite Deumix + ručne alebo omietacím strojom s minimálnou hrúbkou 2,5 - 3,0 cm.

Odvlhčovanie  vnútornej steny od podlahy:
1. Úplne odstraniť poškodený povrch až po tehly alebo kameň z úrovne podlahy a odstrániť poškodený sokel.
2. Aplikujte WATstop na podlahu na zastavenie vlhkého protitlaku.
3. Pred kompletným vysušením WATstop (do 48 hodín) naneste omietku Diathonite Deumix + ručne alebo pomocou omietacieho stroja s minimálnou hrúbkou 2,5 - 3,0 cm na povrch až 50 cm od podlahy.

Odvlhčovanie z vnútornej alebo vonkajšej strany steny nad zemou:
1. Úplne odstrániť poškodený povrch až po tehly alebo kameň z úrovne podlahy a odstrániť soklové dosky.
2. Prostredie dôkladne umyte jednu hodinu pred aplikáciou.
3. Ručne alebo pomocou omietacieho stroja naneste Diathonite Deumix + odvlhčovaciu omietku s minimálnou hrúbkou 2,5 - 3,0 cm.

DOBA SUŠENIA:

Pri teplote 23 ° C a relatívnej vlhkosti 50%  sa produkt vysuší za 10 - 15 dní.
• Doby schnutia sú ovplyvnené relatívnou vlhkosťou a teplotou a môžu sa značne meniť.
• Ak sa omietka Diathonite Deumix + aplikuje vo vysokých hrúbkach, čas schnutia je oveľa dlhší.                                                                                                                                  Pri aplikácii Počas vytvrdzovania chráňte Diatonit Evolution pred mrazom, priamym slnečným žiarením a vetrom.
• V prípade vysokých teplôt, horúceho slnka alebo silného vetrania je potrebné prvé 2/3 dni po aplikácii omietku namočiť aj 2/3 krát denne.
• Pri teplotách nad 28 ° C namočte omietku každé 2 hodiny, aby ste predišli vzniku trhlín.
• Ak sa používa v interiéri, počas aplikácie a počas sušenia produktu prostredie čo najviac prevzdušnite.
  Pre hladké omietky je možné použiť ako vyrovnávaciu hmotu Argacem HP (zrnitosť 0 - 0,6 mm), Argatherm (na zlepšenie tepelnej izolácie s veľkosťou zrna 0 - 0,6 mm) a Argacem Ultrafine vnútri aj vonku pre dokonale hladké povrchy. Na aplikáciu takýchto povrchových vrstiev pozri uvedené produkty.
Pre dokončenie povrchových úprav na omietku použite DECORK, Acrylid Protect Coating alebo vodoodpudivé materiály.
Vnútorné použitie: C.W.C. Stop Condense, LIMEPAINT, DECORK alebo iné priedušné materiály.

UPOZORNENIE:

Neaplikujte pri teplotách okolia a podkladu pod + 5 ° C alebo nad + 30 ° C.
Počas letnej sezóny aplikujte produkt v najchladnejších hodinách dňa, chránený pred slnkom.
Neaplikujte s bezprostredným nebezpečenstvom dažďa alebo mrazu, silnou hmlou alebo s relatívnou vlhkosťou nad 70%.
Pri vnútornej aplikácii je nevyhnutné, aby vonkajší povrch neabsorboval vodu. V opačnom prípade upravte povrch prípravkom BKK Eco.
Po nanesení v miestnosti, miestnosť uzavrite do úplného zaschnutia , aby sa zabránilo náhlym zmenám teploty v dôsledku zapnutia vykurovacích systémov.
V prítomnosti obkladových stien naneste priehľadný priedušný a vodoodpudivý siloxánový prípravok BKK eco. V prípade veľmi nepravidelného nanášania povrchu alebo ovplyvneného vlhkosťou ( soli, fyziologické roztoky), skôr ako začnete s aplikáciou Diathonite Deumix +, vyrovnajte ho pomocou Diathonite Rinzaffo (pozri produkt).
Pred aplikáciou produktu odporúčame pokryť okolie, časti a akékoľvek prvky, ktoré by nemali byť pokryté omietkou.
Diathonite Deumix + vykonáva svoju antisalinovú ( odolnosť voči soli) funkciu až po úplnú saturáciu pórovitosti fyziologickým roztokom. Rýchlosť nysýtenia sa výrazne líši a nie je možné predvídať vytvrdnutie samotnej omietky.
Diatonit Deumix + je len súčasťou nápravného projektu, ktorý bude obsahovať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabránilo neustálemu vnikaniu vody do muriva.

ČISTENIE:

Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:

Pri manipulácii dodržiavajte bezpečnostné predpisy a vždy používajte ochranné rukavice a ochrannú masku.

 

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skDokumenty


Foto


Potrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací