Hlavná navigácia
Navigácia

WATSTOP

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Neviditeľná bariéra - schopná vyriešiť mnoho problémov spojených s vlhkosťou, keď nie je možné zasiahnuť na priamy zdroj infiltrácie. 

WATSTOP je produkt, ktorý má viac ako 25 rokov - úspešne riešený problém súvisiaci s únikom vody a rastúcou vlhkosťou.
Trojzložková, epoxidová živica pre najkvalitnejšiu hydroizoláciu v negatívnom a pozitívnym tlaku. Produkt funguje, keď je dominantným faktorom vlhkosť: tunely, pivnice, garáže, výťahové šachty, podzemné miestnosti a murivo proti zemi. WATSTOP je vysoko prestížny výrobok s vysoko odolnými epoxidovými živicami a špeciálnymi cementovými aditívami, ktorý zaisťuje optimálnu priľnavosť k rôznym druhom materiálov. Výrobok je zložený zo špeciálnej epoxidovej živice (časť A), katalyzátora (časť B) a zo špeciálneho cementu (časť C).

Cena s DPH na m² - 14,30 € (pri predpokladanej spotrebe 1 kg/m²)

CENA s DPH za 1 kg - 16,06 € (pri odbere 5 kg)

                     za 1 kg - 14,30 € (pri odbere 10 kg)

VÝHODY:
• odoláva 9,5 atm pozitívneho a negatívneho tlaku (protiťah).
• Vnútorná aplikácia zabraňuje demoláciám a zvetrávaniam povrchu.
Spolu s Deumix + pôsobí WATSTOP ako bariéra proti vode a/alebo pare na stenách proti zemi.
Vynikajúce hydroizolačné, spevňujúce a plniace vlastnosti.
Viacúčelový.Enkapsuluje soli z pôdy.
Možno aplikovať priamo na betónové podklady.
Zabraňuje odstraňovaniu a likvidácii starej omietky.
Ľahko sa omieta, natiera a obkladá.
• Možnosť použitia aj pri nízkych teplotách (+ 5 °C).
• Produkt bez rozpúšťadiel.

FARBA:

Čierna, biela

OBLASTI POUŽITIA:
Výrobok určený na vodotesnosť pri pozitívnom a negatívnom tlaku (protiprúd). WATSTOP je vhodný na riešenie mnohých problémov súvisiacich s vlhkosťou, pokiaľ nie je možné zasahovať do priameho zdroja infiltrácie (steny v kontakte so zemou, podzemné priestory, výťahové jamy, garáže, pivnice a šachty). Produkt pôsobí ako parotesná bariéra pre podlahové potery a môže byť použitý ako výplň na spojoch dlažby na dlážbových podlahách a štrbinách (prasklinách), ktoré majú byť opravené.
Výrobok pre interiér a exteriér.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Pasta
Komponenty: trojzložkové (A + B + C)
Vodotesnosť v pozitívnom smere: 9,5 atm.
Vodotesnosť pri negatívnom ťahu: 9,5 atm.
Priľnavosť na cementových podkladoch: 2,5 N/mm² (dobrý).
Priľnavosť k tufu: 3,0 N/mm² (dobrý).
Priľnavosť na drsnom podklade: 1,5 N/mm² (dobrý).
Priľnavosť na paneli z expandovaného polyuretánu: 1,25 N/mm² (dobrý).
Priľnavosť na EPS: 1,5 N/mm² (dobrý).
Priľnavosť na glazúrovanej keramickej dlaždici: 2,5 N/mm² (dobrý).
Doba spracovateľnosti: 2 hodiny pri 20 °C a relatívnej vlhkosti 40% (vysoké teploty znižujú doby spracovateľnosti).

VÝDATNOSŤ:
1,0 kg/m² ako parotesná bariéra s obsahom vlhkosti substrátu <4%, v športových podlahových alebo diasénových odvlhčovacích systémoch;

2,0 kg/m² ako protitlaková hydroizolácia.

BALENIE:
Každá nádoba obsahuje tri zložky (A + B + C), ktoré sú už pripravené na zmiešanie.
Plastové vedrá s hmotnosťou 5 alebo 10 kg.

SKLADOVANIE:
Výrobok sa musí skladovať v originálnych nádobách dokonale uzavretých v dobre vetraných priestoroch, mimo slnečného svetla, vody a mrazu, pri teplotách od + 5 °C do + 35 °C.
Doba skladovania 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť úplne vytvrdnutý a dostatočne pevný. Ak nie, obnovte vhodnou cementovou maltou. Povrch musí byť starostlivo očistený, dobre spevnený, bez voľných a nekonzistentných častí. Podklad musí byť čo najhladší a očistený. Pred aplikáciou sa odporúča pokryť všetky časti, príslušenstvo a všetky prvky, ktoré by  nemali byť pokryté WATSTOPOM.

Nerovnomerné zvislé podklady
Plochu vyrovnajte omietkami na báze malty alebo vápna alebo na báze cementu.

Omietky
Uistite sa, že omietka má dobrú priľnavosť k podkladu, inak ju odstráňte alebo ju obnovte.
V prípade lesklých alebo malovaných omietok skontrolujte, či je povrchová vrstva dobre pripevnená k podkladu.

Betón
V prípade nového cementového podkladu musí byť tento dostatočne vytvrdnutý a dokonale vyzretý.
Betónový podklad musí mať relatívnu vlhkosť 4% alebo menej ako 4%.

Obklady, dlažby
Staré obklady, dlažby sa musia pripevniť k podkladu (ak nie, odstráňte ich alebo opravte cementovou maltou) a očistíte na povrchu stopy uvoľňujúcich látok, ako sú tuky, vosky, oleje, chemikálie atď.
Vzhľadom na veľkú rozmanitosť dlaždíc na trhu je vhodné vykonať test na overenie dokonalosti priľnavosti produktu.
Škáry je možné vyplniť produktom WATSTOP, nanášame nerezovým alebo gumeným hladidlom.

MIEŠANIE:
1. Otvorte epoxidovú pastu (časť A) a nalejte ju do väčšieho vedra.
2. Otvorte cement (časť C), pomaly nalejte do vedra a premiešajte.
3. Otvorte katalyzátor (časť B), nalejte ho do vedra a perfektne premiešajte tri zložky (A + B + C), až kým sa nedosiahne homogénna zmes bez hrudiek. Použite profesionálny miešač (na vrtačke).
4. Pridajte čistú vodu v nasledujúcom pomere:
- 10 - 20% hmotnosti, ak je výrobok aplikovaný stierkou;
- 30 - 40% hmotnosti, ak sa výrobok aplikuje s valčekom s krátkym vlasom alebo štetcom.
5. Po premiešaní vedro nezatvárajte. WATSTOP vytvára exotermickú reakciu.
V závislosti od stupňa nasiakavosti podkladu a podmienok prostredia sa odporúča dávkovať správne množstvo vody potrebné na dosiahnutie správnej konzistencie (maximálne 40%).
Pridanie väčšieho množstva vody by mohlo ohroziť účinnosť výrobku.
Do zmesi nikdy nepridávajte cudzie komponenty.

APLIKÁCIA:
1. Aplikujte WATSTOP s gumenou stierkou v minimálne 2 vrstvách alebo s valčekom s krátkym vlasom v niekoľkých vrstvách, aby produkt prenikol dobre do podkladu a zabezpečil úplné pokrytie povrchu. V prípade dažďa na výrobok, ktorý nie je dokonale vytvrdený, starostlivo skontrolujte vhodnosť na následné pokrytie.
2. Medzi jednou a ďalšou vrstvou počkajte maximálne 24 hodín.
3. Všetky nasledujúce vrstvy (lakovanie, hrubovanie, omietky, nátery, atď.) sa musia aplikovať najneskôr do 48 hodín.

Odvlhčovanie z vnútra úplne pokrytej steny

  1. Úplne odstráňte poškodený povrch až do tehly alebo kameňa.
  2. Ak je stena veľmi nepravidelná, vyrovnajte ju vápennou alebo cementovou omietkou ako je Diathonite Rinzaffo Regularisation (pozri produkt).
  3. Aplikujte WATSTOP s výdatnosťou 1,0 kg/m² na úplne suchú stenu ako spevňujúci produkt.
  4. Pred kompletným sušením WATSTOP (24 hodín) aplikujte odmasťovaciu omietku Diathonite Deumix Plus (pozri produkt) na povrch s minimálnou hrúbkou 2,0 cm.

1. Stena alebo podlaha

2. WATSTOP

3. Stenová alebo podlahová nanesená vrstva

Odvlhčovanie zvnútra čiastočne podzemnej steny
1. Úplne odstráňte poškodený povrch úplne až po tehly alebo kameň.
2. Ak je stena veľmi nepravidelná, vyrovnajte ju vrstvou vápennej omietky alebo cementu, ako je Diathonite Rinzaffo Regularisation.
3. Aplikujte WATSTOP s výťažkom 1,0 kg/m² na úplne suchú stenu, až do 60 - 70 cm nad úrovňou zeme alebo do maximálnej úrovne vlhkosti (vyberte vyššiu úroveň).
4. Pred úplným vysušením WATSTOP (24 hodín pri +20°C a RH 40%), aplikujte Diathonite Rinzaffo Regularisation do výšky 60 – 70 cm nad úrovňou zeme alebo do maximálnej úrovne vlhkosti, s minimálnou hrúbkou 0,5 cm, aby sa vytvorila bariéra proti soli.
5. Počkajte, kým Diathonite Rinzaffo Regularisation zaschne, navlhčite povrch a naneste odvlhčovaciu omietku Diathonite Deumix Plus s minimálnou hrúbkou 2,0 cm.
Ak nie je možné použiť odvlhčovací systém Diasen (z technických alebo ekonomických dôvodov), odstráňte starú omietku, obnovte stenu pomocou 2 – 3 mm WATSTOP a stenu dokončite hladidlom, náterom alebo iným typom náteru do 48 hodín od aplikácie. Produkt aplikujte do výšky 60 – 70 cm nad úrovňou zeme alebo do maximálnej úrovne vlhkosti (zvoľte vyššiu úroveň).

1. Cementový základ

2. WATSTOP

3. Živica - konečná úprava

DOBA SCHNUTIA:
Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 40%  sa produkt vysuší približne za 24 hodín.
Doby schnutia sú ovplyvnené relatívnou vlhkosťou a teplotou a môžu sa značne meniť.
Akonáhle je WATSTOP úplne suchý, môže byť pokrytý omietkami (Diathonite), akrylovými, polyuretánovými alebo epoxidovými živicami Diasen, lepidlami; pochôdznymi, pojazdnými a reflexnými nátermi Diasen, dlaždicami alebo farbami.

UPOZORNENIE:
Ak sú v podklade štrukturálne problémy, obnovte ich pomocou certifikovaných štrukturálnych mált ako je Calce Storica (pozri produkt).
• WATSTOP môže byť tiež použitý ako základný náter na hladké povrchy s výťažkom 0,3 kg/m². Neaplikujte pri teplote okolia a podkladu pod + 5 °C a nad + 35 °C.
• Počas letnej sezóny aplikujte produkt v najchladnejších hodinách dňa, chránený pred slnkom.
• Pri vonkajšom používaní nepoužívajte pri bezprostrednom nebezpečenstve dažďa alebo mrazu, pri silnej hmle alebo pri relatívnej vlhkosti nad 70%.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:                                                                                                                          

Vždy používajte osobné ochranné prostriedky pri manipulácii a dodržiavajte bezpečnostné predpisy.

Trojzložková, epoxidová živica pre najkvalitnejšiu hydroizoláciu v negatívnom a pozitívnom tlaku. Využiteľná aj ako osmotikum na podzemné steny, na konzerváciu vzlínajúcej vlhkosti a na realizáciu parozábrany.


Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.sk

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací