Hlavná navigácia
Navigácia

Základné a penetračné nátery

Adhezívne prípravky schopné zaručiť dokonalé ukotvenie omietok a živíc na akomkoľvek type povrchu, či už nových alebo už existujúcich.

Na báze vody