Hlavná navigácia
Navigácia

O nákupe

Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebnyraj.sk.

Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová

tel.: +421 907 644 982
e mail: purasova@stavebnyraj.sk

Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. Ceny sú platné vždy podľa cenníkov uvedených u konkrétneho tovaru, v prípade platby mene EURO, počítame aktuálne 24 Kč / 1,- EUR. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.

Dôležité upozornenie:

  • Pri všetkých nami dodávaných a prípadne rezaných materiálov týmto upozorňujeme zákazníkov na fyzikálne vlastnosti týchto materiálov, kedy je vždy potrebné počítať s ich tepelnou rozťažnosťou pohybujúce sa obvykle na úrovni do 1%, na zabezpečenie bezproblémového použitie týchto materiálov je v takýchto prípadoch vhodné využitie krycích, okrajových, rohových a iných líšt, vždy v konkrétnych kategóriách uvedených.
  • Pri rezaní objednaných materiálov je tiež potrebné počítať s nepresnosťami (vplyvom povolených tolerancií pri meraní, prerezaniu, tepelnej rozťažnosti materiálov a pod.). Kedy sa požadované konečné rozmery môžu pohybovať v normovaných rozmedziach, ktoré dodržiavame, tieto nepresnosti nemôžu byť dôvodom k prípadným reklamáciám.

Dodanie tovaru - kontrola dodávky:

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí, a to takým spôsobom, aby mohol zistiť s vynaložením obvyklej pozornosti zjavné vady tovaru. Pri dodaní tovaru na dodaciu adresu kupujúceho je kupujúci povinný skontrolovať obsah dodávky bezprostredne pri prevzatí tovaru od dopravcu a za prítomnosti osoby, ktorá vykonala dopravu. Podpísaním prepravného alebo dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný bez zjavných chýb a kompletne.

Ak obsah dodávky nie je kompletný, tovar je poškodený, tovar nezodpovedá uvedenému množstvu a opisu alebo ak má tovar zjavné vady, je kupujúci povinný tieto skutočnosti vyčerpávajúco napísať priamo do prepravného listu (ak je dopravcom tretia osoba, obvykle prepravná služba) alebo do dodacieho listu (v prípade závozu dodávateľom) za prítomnosti osoby, ktorá vykonala dopravu.

Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o vadách dodávky na prepravnom alebo dodacom liste, na neskoršie reklamácie druhu, množstva, zjavných vád alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný zreteľ a reklamačné konanie sa nezačne.

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací