Hlavná navigácia
Navigácia

Decorkrete

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Dekoratívny minerálny náter na steny stropy a podlahy, určený na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Minerálny dekoratívny náter. Kombinácia živíc a inovatívnych prísad umožňuje vysokú spracovateľnosť a skvelý estetický efekt. Výrobok má veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a oderu a vynikajúcu pevnosť v tlaku. Môže byť použitý vonku aj v interiéri, na steny, podlahy, nábytok a obklady. Vytvára dokonale hladké, moderné, minimalistické dekoratívne efekty.

CENA s DPH za 1 kg - 13,90 € (balenie 10 kg, neutrál)

CENA s DPH - 47,00 € (balenie 0,2 kg, toner)

NEUTRAL - EFEKTY STONE

LUCIDA

OPACA

NEUTRAL - EFEKTY CLOUD

LUCIDA

OPACA

TONERY - FARBY

TC3

TBA

TBM

T2L

T32

S21

T28

T27

T2D

TB5

T34

S22

S23

T21

S24

T22

S25

S26

S27

TB2

VÝHODY:
Bezškárový povrch.
Vynikajúca plnivosť.
• Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu.
• Vytvára estetické efekty ako "efekt oblakov" alebo "efekt škrabaného betónu"
• Jednoduché čistenie a aplikácia.
• Anti-trhliny
Odoláva vysokým a nízkym teplotám.
Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

OBLASTI POUŽITIA:
Vysoko odolný mikrocement formulovaný s veľmi špeciálnymi elastickými živicami a cementom: je schopný odolávať prasklinám s hrúbkou len 2-3 mm a nepotrebuje žiadnu výstužnú sieťku. Výrobok je vhodný na dekoráciu podláh a stien. Vďaka svojej plnivosti dokáže vyhladiť drobné nedokonalosti podkladu (diery a praskliny). Na nerovnosti väčších rozmerov bude potrebné použiť samonivelačné živice špecifické na regularizáciu podkladu. Decorkrete je možné aplikovať na betónové podklady, obklady a mozaiky. Výrobok je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie, ako aj na vodorovné a zvislé plochy.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Prášok
Komponenty: Jednozložkový

VÝDATNOSŤ:
1,5 kg/m², aby sa dosiahla celková hrúbka 2 mm.

FARBA:
Pozrite si produktovú brožúru v sekcií DOKUMENTY.

BALENIE:
10,0 kg a 0,2 kg tonera v plastových vedrách.

SKLADOVANIE:
Výrobok uchovávajte v originálnych nádobách v dobre vetraných priestoroch, mimo dosahu slnečného žiarenia, vody a mrazu, pri teplotách medzi + 5 °C a + 35 °C.
Doba skladovania: 18 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Pre dosiahnutie zvoleného estetického efektu je veľmi dôležité precízne pripraviť podklad, ktorý musí byť nenasiakavý a dokonale vyrovnaný. Podpera musí byť úplne vytvrdená a dostatočne odolná. Povrch musí byť starostlivo čistý, suchý, dobre spevnený a bez nečistôt alebo oddeľujúcich sa častí.
Ak nie je povrch pevný, odstráňte oddeľujúce časti leštiacim alebo frézovacím strojom.
Prípadné poškodenia je potrebné pred aplikáciou výrobku opraviť vhodnou cementovou maltou. Potenciálna vlhkosť na podklade môže ohroziť priľnavosť použitých výrobkov.

Mozaikové alebo dlaždené povrchy
Uistite sa, že mozaika alebo dlaždice sú dobre spojené s podkladom a bez poškodenia: inak ich odstráňte a obnovte vhodnou cementovou maltou. Povrch z dlažby nesmie mať stopy oddeľujúcich látok, ako sú tuky, oleje, chemické látky atď.
Opatrne očistite podklad a povrch ošetrite Grip Primer (pozri produkt).
Na vyplnenie spojov medzi dlaždicami a na vytvorenie dokonale vyrovnanej plochy naneste produkt Vaposhield (pozri produkt). Vaposhield sa musí používať aj vtedy, keď je podklad vlhký alebo charakterizovaný stúpajúcou vlhkosťou.
Podľa širokej škály dlaždíc, ktoré sa dajú nájsť na trhu, odporúčame vykonať test s cieľom overiť dokonalú priľnavosť systému.

Betón
V prípade nových realizovaných cementových podkladov musia byť tieto dostatočne vytvrdené. Pri výskyte prasklín, dier alebo nepravidelných plôch ich obnovte vhodnou cementovou maltou.
Na extrémne hladké podklady zdrsnite povrch, potom starostlivo očistite a naneste základný náter Grip Primer.
Ak je podklad vlhký alebo je ovplyvnený stúpajúcou vlhkosťou, použite produkt Vaposhield. Vaposhield možno použiť aj na vyplnenie malých trhlín alebo prasklín a na vyrovnanie povrchu.

MIEŠANIE:
1. Na každé balenie výrobku Decorkrete nalejte 25 - 30% čistej vody do čistej nádoby. Pridajte farbu a začnite miešať.
2. Prášok po troškách pridávajte do vody a miešajte, kým nezískate homogénnu zmes bez hrudiek.
3. Počkajte 1 alebo 2 minúty a znova premiešajte rovnakým spôsobom.
4. Po zhotovení zmesi nepridávajte prášok.
5. Spracovateľnosť zmesi je 15 - 25 minút 18 - 20 °C a môže sa meniť podľa teploty: nižšie teploty zvyšujú pracovný čas, zatiaľ čo vyššie teploty znižujú.
6. V prípade stvrdnutia zmesi ho energicky premiešajte na 20 - 30 sekúnd, aby ste mali o 5 až 10 minút viac spracovateľnosti.

APLIKÁCIA:
1. Keď je Vaposhield úplne suchý, naneste prvý náter Decorkrete stierkou z nehrdzavejúcej ocele so zaoblenými hranami.
2. Po úplnom zaschnutí prvého náteru Decorkrete (6 hodín pri teplote +20 °C a 40% relatívnej vlhkosti) naneste druhú vrstvu rovnakým spôsobom, až kým nedosiahnete špecifikovanú výdatnosť a hrúbku 2. mm.
3. Keď je druhá vrstva úplne suchá, obrúste povrch brúsnym papierom s veľkosťou zrna 80-120. Pri vodorovných povrchoch používajte jednootáčkový kotúč na vyhladzovanie poteru, ktorý je vybavený nasledujúcim držiakom disku pre brúsny kotúč; dvojitý brúsny kotúč vyrobený z karbidu kremíka.
4. Zvyšný prach opatrne odstráňte očistením. Na úplne čistý povrch naneste jednu vrstvu D20 (pozri produkt).
5. Po úplnom vyschnutí D20 naneste transparentný náter Aquafloor Eco v dvoch vrstvách (pozri technický list), aby ste ochránili Decorkrete a zvýšili jeho odolnosť proti poškriabaniu a opotrebovaniu. 

APLIKÁCIA - efekt oblak
1. Keď je Vaposhield úplne suchý, najneskôr do 48 hodín od skončenia aplikácie, pokračujte s prvým náterom Decorkrete pomocou nerezového hladidla so zaoblenými hranami, pričom dbajte na vytvorenie hladkého povrchu.
2. Keď je prvý náter Decorkrete úplne suchý (6 hodín pri +20°C a 40% relatívnej vlhkosti), naneste druhú vrstvu, kým sa nedosiahne špecifikovaná výdatnosť a hrúbka (2 mm).
3. Keď druhá vrstva začína schnúť (20 – 30 minút), nastriekajte vodu na povrch až do nasýtenia.
4. Pohybujte a rozdeľujte vodu po povrchu stierkou, aby ste vytvorili požadovaný efekt. Čím vyššie množstvo vody, tým svetlejšia farba.
5. Nechajte dokonale vyschnúť.
6. Na získanie hladkých povrchov alebo na zvýraznenie „efektu obláčika“ obrúste povrch brúsnym papierom s veľkosťou zrna 80-120. Pri vodorovných povrchoch používajte jednootáčkový kotúč na vyhladzovanie poteru, ktorý je vybavený nasledujúcim držiakom disku pre brúsny kotúč; dvojitý brúsny kotúč vyrobený z karbidu kremíka.                                                                                          
7. Zvyšný prach opatrne odstráňte očistením. Na úplne čistý povrch naneste jednu vrstvu D20 (pozri produkt). Po úplnom vyschnutí D20 naneste Aquafloor Eco v dvoch vrstvách (pozri produkt). Aplikácia Aquafloor Eco zvýrazňuje „efekt oblakov“. 

APLIKÁCIA - kamenný efekt
1. Keď je Vaposhield úplne suchý, najneskôr do 48 hodín od skončenia aplikácie, pokračujte s polkruhovými pohybmi nanesením prvej vrstvy Decorkrete pomocou nerezového hladidla so zaoblenými rohmi a venujte zvláštnu pozornosť zanechanie výsledných hrebeňov (kamenný efekt)
2. Keď je prvý náter Decorkrete úplne suchý (6 hodín pri +20°C a 40% relatívnej vlhkosti), naneste čo najhomogénnejšiu a najhladšiu druhú vrstvu, kým nedosiahnete špecifikovanú výdatnosť a hrúbku ( 2 mm).
3. Po úplnom vyschnutí výrobku povrch vyhlaďte brúsnym papierom so zrnitosťou 80-120.
Pri vodorovných povrchoch používajte jednootáčkový kotúč na brúsenie povrchov vybavených držiakom disku pre brúsny kotúč; dvojitý brúsny kotúč vyrobený z karbidu kremíka.
4. Opatrne odstráňte zvyškový prach pomocou suchých systémov. Na úplne čistý povrch naneste vrstvu D20.
5. Keď je výrobok úplne suchý, naneste Aquafloor Eco v dvoch vrstvách. Aplikácia Aquafloor Eco zvýrazní efekt škrabaného betónu.

DOBA SCHNUTIA:
Pri teplote +20 °C a 40% relatívnej vlhkosti sa produkt, ak sa aplikuje s hrúbkou 2 mm, pochôdzny po 4 - 5 hodinách a úplne vyschne za 24 hodín.
• Čas sušenia je ovplyvnený relatívnou vlhkosťou prostredia a teplotou a môže sa výrazne zmeniť.
Ak sa má produkt aplikovať s vyššou výdatnosťou, môže sa výrazne predĺžiť doba schnutia.
• Ak je prípravok Decorkrete suchý, musí byť ochránený náterom Aquafloor Eco.

UPOZORNENIE:
• Neaplikujte pri teplote okolia alebo pri podkladu teplote nižšej ako + 5 °C a vyššej ako + 30 °C.
• Počas letnej sezóny aplikujte produkt v chladnejších hodinách počas dňa, mimo slnečného žiarenia
• Neaplikujte s hroziacim dažďom alebo mrazom v podmienkach silnej hmly alebo s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70%.
• Chráňte výrobok pred dažďom až do úplného vysušenia.
• Pred aplikáciou produktu sa odporúča pokryť každý prvok, ktorý nesmie byť potiahnutý Dekorkrete.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa môže pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:
Pri manipulácii dodržiavajte bezpečnostné predpisy a vždy používajte ochranné pomôcky.

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skDokumenty


Foto


Potrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací