Hlavná navigácia
Navigácia

DIATHONITE ACOUSTIX PLUS

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Ekologická, priedušná omietka na báze korku s vylepšenou technologiou absorbujúcou zvuk.

Predmiešaná omietka na realizáciu stien a stropov, ktorá absorbuje hluk. Diathonite Acoustix+ je šetrný k životnému prostrediu, vyrobený z prírodných surovín ako sú korok (0-3 mm/0-0,12 zrnitosti), pemza, kremeliny, hydraulické vápno a prírodné vlákna. Zaisťuje vysokú úroveň akustickej absorpcie s certifikovaným koeficientom redukcie hluku (NRC) 0,75 . /Priemer medzi frekvenciami 250 Hz, 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz, ktorý popisuje schopnosť materiálu pohlcovať zvuk/.Makroporézna štruktúra s vysokým obsahom vzduchu, ktorá zaručuje vynikajúce akustické izolačné vlastnosti. Vďaka správnej zmesi surovín sa dosahuje vysoký tepelnoizolačný výkon - λ = 0,075 W/mK. Vysoká paropriepustnosť je dôkazom pórovitosti, ktorá posilňuje akustický výkon -μ = 4. Vysoká pevnosť v tlaku schopná dodať stene väčšiu konzistenciu a stabilitu - 2,8 N/mm² .Okrem toho je na konci životného cyklu recyklovateľný. Zaradená do triedy A1 podľa UNI EN ISO 13501-1 - TRIEDA A1. Žiadna tvorba plameňa a žiadne emisie dymu.Vďaka lepšej absorbcií zvuku, DiathoniteAcoustix+ eliminuje dozvuky a znižuje odrážané ozveny. Omietka má vysokú priedušnosť, dobrú tepelnú izoláciu, odvlhčovaciu kapacitu a výbornú reakcia na oheň. Pórovitosť, ktorá charakterizuje štruktúru a prítomnosť prírodného hydraulického vápna robí omietku tiež bakteriostatickou a protiplesňovou.

CENA s DPH za 1 kg - 5,00 € (balenie 20 kg)

VÝHODY:

  • Vynikajúce vlastnosti pohlcujúce zvuk: NRC 0,75
  • Vysoká priedušnosť, čím sa zabráni tvorbe plesní a kondenzácii.
  • Vynikajúca odolnosť proti stlačeniu
  • Reakcia na oheň: trieda A1.
  • Rýchla aplikácia (omietací stroj).
  • Výrobok s dvojitým CE (EN 998-1 a EN 998-2) a dvojitá certifikácia UKCA (BS EN 998-1 a BS EN 998-2).
  • Môže sa aplikovať na staré omietky.
  • Ľahko použiteľné na zakrivené povrchy a zložité geometrické tvary.
  • Produkt získal kredity LEED.

Čo je LEED:
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je dobrovoľný certifikačný program budov, nových, alebo už existujúcich, ktorý má za cieľ ochrániť počas výstavby a následne v rámci prevádzky životné prostredie a zaistiť kvalitné životné podmienky pre užívateľov budovy. Okrem toho má významný vplyv na prevádzkové náklady objektov i na zdravie a produktivitu ich užívateľov. Snaží sa viesť projektantov, dodávateľov a majiteľov budov k využívaniu nových úsporných technológií a materiálov a tým výrazne znižovať spotrebu energií v budovách. Prostredníctvom certifikácie LEED pretvára riadiaci orgán U. S. Green Building Council (USGBC) celosvetovo životné prostredie a pomáha riešiť také dôležité otázky, ako je globálne otepľovanie, výrub stromov v dažďových pralesoch a chránených územiach, závislosť na neobnoviteľných zdrojoch energií a ohrozenia zdravia obyvateľstva našej planéty.

VÝDATNOSŤ:
4,0 kg / m² (± 10%) na cm hrúbky

OBLASTI POUŽITIA:
Ekologická omietka pre interiér a exteriér vhodná na realizáciu akusticky absorbujúcich náterov na steny a stropy kín, hladísk, konferenčných sál, miest bohoslužieb, športových zariadení a vo všeobecnosti všetkých veľkých miestnostiach, kde je potrebné znížiť hluk. Produkt je ideálny aj na akustickú izoláciu fasád a deliacích priečok.
Diathonite® Acoustix Plus je prírodná zmes a je vhodná tam, kde sú potrebné materiály šetrné k životnému prostrediu.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Prášok
Komponenty: Jednozložkové
Zvuková pohltivosť> 80%.
Koeficient zníženia hluku (NRC): 0,75.
Priemerný priemer zvuku (SAA): 0,72.
Teoretická zvuková izolácia (vonkajšia stena vyrobená z Diatonitu 3 cm + termálna tehla 30 cm + omietka 1,5 cm): Rw = 62,0 dB.
Zvuková izolácia na mieste (deliaca priečka z Diathonite 2 cm + Tehla Poroton 25 cm + Diatonit 2 cm): R'w ≥ 51,0 dB.
Tepelná vodivosť: 0,075 W/mK.
Tepelný odpor pre hrúbku 1 cm: 0,133 m²K/W.
Priedušnosť: μ = 4.
Pevnosť v tlaku: 2,8 N/mm².
Hustota: 400 (± 30) kg/m³.

FARBA:
Svetlo sivá.

BALENIE:
20 kg papierové vrecia.

SKLADOVANIE:
Výrobok uchovávajte v pôvodnom obale tesne uzavretý, primerane chránený pred slnkom, vodou, mrazom a udržiavaný pri teplotách nad +5 ° C. Doba skladovania 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť úplne vytvrdnutý a vybavený dostatočnou pevnosťou. Povrch musí byť starostlivo očistený, dobre konzistentný, bez voľných a nekonzistentných častí.

Tehla
Nepotrebuje základný náter (penetračný náter), aplikácia sa môže vykonávať priamo na podklade.

Betón
Pri prítomnosti poškodeného a drobivého betónu zabezpečte obnovu vhodnou cementovou maltou.
Na ošetrenie vystupujúcich kovových častí ( armatúry) použite antikorózny prípravok.
Hladký podklad : aplikujte základný náter ( penetračný náter ) AQUABOND (pozri produkt).
Čerstvý podklad: nevyžaduje základný náter, aplikácia sa môže vykonať priamo na podklade.

Pórobetón
Diatonit Acoustix Plus sa môže aplikovať na pórobetónové panely bez základného náteru.

Murivo
V prípade potreby vyčistite povrch vysokotlakovým čističom alebo pokračujte v čistení ručne.
Skontrolujte stav muriva, opravte poškodené alebo nefixované tehly a kamene. V prítomnosti solí zabezpečte nanesenie odvlhčovacej omietky Diathonite Rinzaffo (pozri produkt).
Na podkladoch, ktoré sa majú upraviť, použite na udržanie priedušnosti plniteľnú maltu na báze vápna.

Staré omietky
Uistite sa, že podklad je konzistentný a dobre pripevnený k podkladu, inak zabezpečte čiastočné alebo úplné odstránenie.
V prítomnosti solí zabezpečte odstránenie poškodenej omietky a aplikujte odvlhčovacú (antisalinovú) omietku Diathonite Rinzaffo (pozri produkt). V prípade namaľovaných omietok sa odporúča ich odstránenie. Pokiaľ to nie je možné, vzhľadom na širokú paletu farieb dostupných na trhu, je vhodné vykonať test adhézie na kontrolu vhodnosti aplikácie alebo potreby použitia základného náteru ( penetrácie) AQUABOND (pozri produkt).
Pri hladkých omietkach aplikujte základný náter AQUABOND alebo, ak je to potrebné, zdrsnite podklad.
Pri drsných omietkach pokračujte s priamou aplikáciou Diathonite Acoustix Plus.

Panely
Na neošetrených korkových panelov používajte Diathonite Acoustix Plus bez základného náteru. Vzhľadom na širokú škálu panelov dostupných na trhu je vhodné vykonať test adhézie na kontrolu vhodnosti aplikácie alebo potreby použitia základného náteru AQUABOND. Pri práci dbajte na to, aby boli panely dobre spojené dokopy.

Drevo
Na neošetrených drevených podkladoch pokračujte v priamom nanášaní omietky Diathonite Acoustix Plus.
V prítomnosti hladkého alebo ošetreného dreva naneste na povrch AQUABOND.

MIEŠANIE:
V závislosti od stupňa nasiakavosti podkladu a okolitých podmienok sa odporúča dávkovať správne množstvo vody potrebné na dosiahnutie správnej priľnavosti. Množstvo špecifikovanej vody je orientačné.
• Pokiaľ sa omietka mieša v betónovej miešačke alebo miešadlom na vŕtačke pridajte 14 - 18 litrov čistej vody pre každé vrecko Diathonite Acoustix Plus (20 kg). Zmes nemiešajte v miešačke na cement po dobu dlhšiu ako 3-4 minúty.
• Zmes musí mať penovú konzistenciu.
• Nikdy nepridávajte produkty nesúvisiace so zmesou.

APLIKÁCIA:
Ručná aplikácia
1. ZÁKLADOM je vlhký podklad, najmä počas leta a na stenách vystavených slnku. Ak sa používa základný náter, nie je potrebné podkald namočiť.
2. Vytvorte body alebo referenčné pásy, aby ste dosiahli požadované hrúbky. Body alebo pásy je možné vyrobiť pomocou omietky Diathonite Acoustix alebo s hliníkovými prépadne drevenými profilmi. V tomto prípade musia byť pásy odstránené ihneď po použití poslednej vrstvy.
3. Rohové profily môžu byť umiestnené spolu s referenčnými pásmi v každom prípade pred nanesením poslednej vrstvy.
4. Pre bezpečnosť okrajov vo viacvrstvovýchých aplikáciách vo výškach zabezpečte použitie hliníkových rohových krytov, ktoré budú upevnené pomocou Diathonite Acoustix, aby sa zabránilo tepelným mostom.
5. Naneste prvú vrstvu stierkou omietku Diathonite Acoustix o hrúbke asi 1,5 cm.
6. Nasledujúce vrstvy naneste, ak je podkladová vrstva konzistentná s dotykom a vizuálne svetlejšia (po približne 12/24 hodinách), kým nedosiahne požadovanú hrúbku. Každá vrstva musí mať maximálnu hrúbku 2,5 cm.
7. Namočte omietku pred aplikáciou každej vrstvy.

8.Pri hrúbke nad 6 cm odporúčame použiť omietkovú sieť Polites 140 (viď technický list). Sieť musí byť utopená v omietke približne na polovicu celkovej hrúbky a v prípade potreby musí byť použitá nezávisle od hrúbky aj pri aplikáciách na panely, drevo, sadrokartón alebo na podkladoch, ktoré sú predmetom pohybu.
9. V súlade s nosníkmi a stĺpmi sieť musí vyčnievať na oboch stranách betónového prvku aspoň 15 cm.
10. Počas fázy vytvrdzovania nestláčajte Diathonite Acoustix, aby sa zachovala pórovitosť výrobku. Použite hladidlo alebo škrabku s horizontálnymi a vertikálnymi priechodmi, kým sa nedosiahne hladký povrch.

Použitie s omietacím strojom
Diathonite Acoustix sa môže aplikovať pomocou omietacích strojov pre odľahčené premixy.
Nastavenie sa môže zmeniť v závislosti od zvoleného zariadenia.
Na trifázu je možné použiť omietacie stroje (PFT G4), vybavené novým perforovaným plnolopatkovým mixérom D6-3 (polopriepustným) a kužeľovou triskou s priemerom 35/25 mm, 14 alebo 14 mm 16 mm.
1. ZÁKLADOM je vlhký podklad, najmä počas leta a na stenách vystavených slnku. Ak sa používa základný náter, nevlhčite podklad.
2. Vytvorte body alebo referenčné pásy, aby ste dosiahli požadované hrúbky. Body alebo pásy je možné vyrobiť pomocou omietky Diathonite Acoustix Plus alebo s hliníkovými alebo drevenými profilmi. V tomto prípade musia byť pásy odstránené ihneď po nanesení poslednej vrstvy.
3. Rohové profily môžu byť umiestnené spolu s referenčnými pásmi v každom prípade pred nanesením poslednej vrstvy.
4. Pre bezpečnosť okrajov vo viacvrstvových aplikáciách vo výškach zabezpečte použitie hliníkových rohových krytov, ktoré budú upevnené pomocou Diathonite Acoustix Plus, aby sa zabránilo tepelným mostom.
5. Vložte obsah vreciek do násypky a nastavte prietokomer stroja. Upravte tlak vody cez prietokomer, počnúc vysokým dávkovaním a znižovaním toku vody, až kým konzistencia nie je vhodná pre dokonalé priľnutie materiálu.
6. Aplikujte omietku zdola nahor.
7. Naneste prvú vrstvu Diathonite Acoustix Plus ako hrubú vrstvu s maximálnou hrúbkou 1 - 1,5 cm. Aplikujte ďalšie vrstvy Diathonite Acoustix Plus s hrúbkou nie vyššou ako 2,0 - 2,5 cm.
8. Ďalšia vrstva alebo akékoľvek nátery omietky by sa mali robiť, ak je podkladová vrstva konzistentná s dotykom a vizuálne svetlejšia (po približne 12/24 hodinách). Namočte podklad pred aplikáciou každej vrstvy.
9. Nanášajte striekaním Diathonite Acoustix Plus s niekoľkými prerušeniami. Ak nie, ponorte trysku, aby ste zabránili zaschnutiu materiálu v pištoli.                                                                             10. Pri hrúbke nad 6 cm odporúčame použiť omietkovú sieť Polites 140 (viď technický list). Sieť musí byť utopená v omietke asi polovicou celkovej hrúbky a v prípade potreby musí byť použitá nezávisle od hrúbky aplikovanej aj na dosky, drevo, sadrokartón alebo na podklady, ktoré sú predmetom pohybu.
11. V súlade s nosníkmi a stĺpmi sieť musí vyčnievať na oboch stranách betónového prvku aspoň 15 cm.
12. Počas fázy vytvrdzovania nestlačajte Diathonite Acoustix Plus, aby sa zachovala pórovitosť výrobku. Použite hladidlo alebo škrabku s horizontálnymi a vertikálnymi priechodmi, kým sa nedosiahne hladký povrch.

Aplikácia na strop
Pri stropných aplikáciách musí byť Diathonite Acoustix Plus aplikovaný s premixovými omietacími strojmi. Ručná aplikácia sa neodporúča.
Nastavenie sa môže zmeniť podľa zvoleného zariadenia.
Odporúča sa začať s polotekutou omietkovou pastou a v prípade potreby nastaviť prietokomer na najvhodnejšiu konzistenciu pre aplikáciu.
1. Ak  povrch nie je natretý základným náterom AQUABOND, dostatočne namočte podklad.
2. Vložte obsah vreciek do násypky a nastavte prietokomer stroja.
3. Vytvorte referenčné pásy, aby ste dosiahli požadovanú hrúbku.
4. Aplikujte Diathonite Acoustix Plus vo vrstvách do 2,0 cm.
5. Umiestnite omietkovú sieť Polites 140 (pozri technický list) do polovice hrúbky na ešte čerstvom produkte tak, aby ste udržovali 3 cm prekrytie na spojoch. Zabráňite tak tvorbe pľuzgierov alebo bublín.
Použitie siete Polites 140 je potrebné na paneloch, doskách zo sadrokartónu, drevených podkladoch a vo všetkých prípadoch, keď je podklad vystavený pohybu alebo možnosti poškodenia.
Na cementových alebo betónových podkladoch nie je nutné používať Polites 140 až do hrúbky 3,0 cm.
6. Naneste druhú vrstvu omietky, keď podkladová vrstva vytvrdne a dbajte na to, aby ste dokonale vložili omietkovú sieť a vyhli sa tomu, aby sa na povrchu objavili otvory. Pri zvlášť nestabilných podkladoch je vhodné sieť upevniť skrutkami alebo klincami.
7. Sieť Polites 140 by mala byť prerušená v referenčných pásmach, dbajte na to, aby ste udržali 3 cm prekrytie.
8. Referenčné pásy by mali byť odstránené, ak je povrch omietky kompaktný a nie je vlhký na dotyk. Dutiny ponechané pásikmi budú naplnené Diathonite Acoustix Plus.
9. Počas vytvrdzovacej fázy nestlačte Diathonite Acoustix Plus, aby sa zachovala pórovitosť výrobku. Použite hladidlo alebo škrabku. Výrobok sa nemusí zdrsniť.

DOBA SCHNUTIA:
Pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti 50%  sa produkt vysuší za 10-15 dní.
• Doby schnutia sú ovplyvnené relatívnou vlhkosťou a teplotou a môžu sa značne meniť.
• Ak sa omietka Diathonite Acoustix Plus aplikuje vo vysokých hrúbkach, čas sušenia je oveľa dlhší.
• Chráňte Diatonite Acoustix Plus počas dozrievania pred mrazom, priamym slnečným žiarením a vetrom.
• V situáciách s vysokými teplotami, priamym slnečným žiarením alebo silným vetrom je potrebné namočiť omietku aj 2-3 denne počas prvých 2-3 dní po aplikácii.
• Pri teplotách nad 28 °C namočte omietku každé 2 hodiny, aby ste predišli vzniku trhlín.
• Ak sa aplikuje vo vnútri, počas aplikácie a počas sušenia produktu vetrajte čo najviac prostredie.

V prípade zvukovej izolácie je možné použiť na omietanie omietky jeden z náterov Diasen.
Krycie nátery, ak sa používajú vo vonkajšom prostredí, ochránite povrchovými úpravami Diasen alebo inými vodoodpudivými  povrchmi.
V interiéroch odporúčame používať dekoračné nátery alebo povrchy Diasen alebo iné priedušné povrchy.
Použitie zvukotesných náterov alebo povrchov môže znížiť schopnosť pohlcovania zvuku omietky v závislosti od hrúbky a krycej kapacity použitého náteru.

UPOZORNENIE:
• Neaplikujte pri teplotách okolia a podkladu pod + 5 °C alebo nad + 30 °C.
• Počas letnej sezóny aplikujte produkt v najchladnejších hodinách dňa, chránený pred slnkom.
• Neaplikujte s bezprostredným nebezpečenstvom dažďa alebo mrazu, silnou hmlou alebo s relatívnou vlhkosťou nad 70%.
• Ak sa omietka Diathonite Acoustix Plus nanáša na vnútornú stranu vonkajších stien, je nevyhnutné, aby vonkajší povrch neabsorboval vodu. V opačnom prípade ošetrite povrch priedušnou vodo- odpudzujúcim prípravkom BKK ECO.
• Pred aplikáciou výrobku odporúčame pokryť okolie, príslušenstvo a akýkoľvek prvok, ktorý nemá byť pokrytý omietkou Diathonite Acoustix Plus.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:
Pri manipulácii dodržiavajte bezpečnostné pokyny a vždy používajte ochranné rukavice a ochrannú masku.

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skDokumentyPotrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací