Hlavná navigácia
Navigácia

ACRIFLEX MONO

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Jednozložková tekutá hydroizolácia

ACRIFLEX MONO je hydroizolačná klasika, ktorú je možné aplikovať v interiéri aj exteriéri, na vodorovné, zvislé a šikmé plochy, bez akéhokoľvek rozlišovania typu podkladu. ACRIFLEX MONO je vhodná na bitúmenové membrány (hladké alebo škridlové), nenasiakavé povrchy (dlažba, kov a drevo) a domáce priestory, od sprchy až po kuchyňu. Vďaka svojim zložkám je veľmi flexibilná a odoláva teplotám až -25 °C.

CENA s DPH za 1 kg - 4,10 € (pri odbere 5 kg)

                    za 1 kg - 3,40 € (pri odbere 18 kg)


VÝHODY:
Umožňuje hydroizoláciu nanášaním malých hrúbok.
• Zostáva elastická aj pri nízkych teplotách (do -25°C).
• Prispôsobuje sa tvaru podkladu a vytvára súvislý plášť.
• Môže byť pochôdzná pri bežnej údržbe.
• Odolná voči UV žiareniu, atmosférickým látkam, priemyselnému a morskému prostrediu.
Neobsahuje prchavé organické zlúčeniny.

OBLASTI POUŽITIA:
Produkt vhodný na hydroizoláciu striech, terás, balkónov, vodorovných betónových plôch, základov, falcov, odkvapov, ríms, komínov, prístreškov, stien a fasád. ACRIFLEX MONO je tiež vhodná na hydroizoláciu a obnovu hladkých oxidovaných bitúmenových alebo bridlicových membrán v kombinácii s SBS-BOND. Prípravok je možné aplikovať aj na nesavé povrchy (dlaždice, kov a pod.) po použití základného náteru GRIP PRIMER a je vhodná aj na hydroizoláciu drevených povrchov.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Tekutý
Komponenty: Jednokomponentné
Odolnosť voči vode: 1,5 atm.
Predĺženie: 170%.

FARBA:
Biela, šedá a červená.

VÝDATNOSŤ:
2,0 kg/m² v dvoch vrstvách.

BALENIE:
Plastové vedrá 5 alebo 18 kg.

SKLADOVANIE:
Výrobok sa musí skladovať v originálnych nádobách dokonale uzavretých v dobre vetraných priestoroch, mimo slnečného svetla, vody a mrazu, pri teplotách od + 5 °C do + 35 °C.
Doba skladovania 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť úplne vytvrdnutý a mať dostatočnú pevnosť. Povrch musí byť dôkladne očistený, suchý, zbavený olejov, tukov, krehkých a nesúdržných častí alebo iných materiálov, ktoré môžu ovplyvniť priľnavosť produktu. V prípadoch, keď je povrch vo všeobecnosti drobivý, musí sa úplne vyčistiť, kým sa nezíska pevný podklad a poškodenia alebo poškodené časti sa neobnovia vhodnou maltou. Akákoľvek vlhkosť prítomná v podklade a para produkovaná teplom môžu ovplyvniť priľnavosť aplikovaných produktov. V prípade hydročistenia počkajte na úplné vysušenie podkladu.

Betón
V prípade nového cementového podkladu musí byť tento dostatočne vytvrdnutý a pevný.
Pri výskyte poškodenia, dier alebo nepravidelných oblastí ich obnovte vhodnou cementovou maltou.
Pre lepšiu priľnavosť na hladký, nemokrý betón odporúčame použiť penetračný náter GRIP PRIMER (pozri produkt).
Na vlhkých podkladoch použite penetračný náter VAPOSTOP (pozri produkt), aby ste predišli tvorbe "pľuzgierov " alebo oddelenia.
Ak je podklad vystavený vzlínajúcej vlhkosti, je potrebné použiť WATSTOP (pozri produkt). WATSTOP je možné použiť aj na vyplnenie malých trhlín. Na drsný betón použite ako základný náter VAPOSTOP.

Bitúmenová alebo bridlicová membrána
Overte, či bola membrána aplikovaná aspoň 6 mesiacov predtým, aby sa predišlo oddeleniu spôsobenému uvoľňovaním olejov. Uistite sa, že sú prekrytia dobre pripevnené, v prípade odchýlok ich posilnite horúcimi systémami. Obnovte všetky rezy alebo diery, ak sú prítomné. Opatrne vyčistite podklad odstránením všetkých farieb alebo ochranných vrstiev, ktoré nie sú dobre priľnuté. Osadenie špeciálnych vetracích komínov navrhnite vhodne rozmiestnené na membráne, podľa vlhkosti pozadia. Tento krok je nevyhnutný vždy, keď je prítomný veľmi savý podklad zadržujúci vlhkosť, ako je poter odľahčený polystyrénom alebo expandovanou hlinkou. Potrubie je potrebné napenetrovať produktom SBS-BOND (pozri produkt). V prípade poškodenej membrány ju po napenetrovaní povrchu obnovte sendvičovým systémom (ACRIFLEX MONO + POLITES TNT + ACRIFLEX MONO). Sendvičový systém sa použije na prepadoch a miestach, kde je membrána najviac namáhaná.

Hladké alebo obložené povrchy
Uistite sa, že dlaždice sú dobre pripevnené k podkladu, inak ich odstráňte a obnovte vhodnou cementovou maltou. Obkladaný povrch nesmie obsahovať stopy uvoľňujúcich sa látok, ako sú tuky, vosky, oleje, chemikálie atď. Po dôkladnom vyčistení podkladu je potrebné povrch ošetriť penetračným náterom GRIP PRIMER. Na vyplnenie škár medzi dlaždicami a vytvorenie dokonale vyrovnaného povrchu naneste WATSTOP. WATSTOP by sa mal použiť aj vtedy, ak je podklad vlhký alebo ovplyvnený stúpajúcou vlhkosťou. Vzhľadom na široký sortiment dlaždíc na trhu sa odporúča vykonať test na overenie perfektnej priľnavosti systému.

Murivo
V prípade potreby vyčistite povrch štetcom. Skontrolujte stav muriva, opravte poškodené alebo nefixované tehly a kamene.Na substrátoch, ktoré sa majú upraviť, použite výplňovú maltu.

Kov
Dôkladne očistite povrch, odstráňte nečistoty a všetky farby, ktoré nie sú dobre priľnuté. Predtým, ako budete pokračovať v aplikácii ACRIFLEX MONO, naneste na kovové povrchy základný náter GRIP PRIMER. Ak je kovový povrch natretý, odporúča sa vykonať test na overenie perfektnej priľnavosti systému.

Drevo
Opatrne povrch vyčistite odstránením prachu, drobivých a oddeliteľných častí. Drevo musí byť úplne suché, dobre odolné a stabilné.
Na neupravených povrchoch dreva je možné aplikovať priamo ACRIFLEX MONO. Vo všetkých ostatných prípadoch vykonajte predbežný test na overenie adhézie.
Na doskách, lištách alebo podperách s vysokým počtom spojov vystužte ACRIFLEX MONO sendvičovým systémom (ACRIFLEX MONO + POLITES TNT + ACRIFLEX MONO).

Ošetrenie spojov
Pred nanášaním hydroizolačného prípravku ACRIFLEX MONO je potrebné ošetriť dilatačné, riadiace alebo izolačné spoje.
Spoje musia byť vyplnené polyuretánovým tesniacim tmelom DIASEAL STRONG (viď produkt). V rohu od podlahy k stene sa vytvorí obvodový plášť s rovnakým produktom DIASEAL STRONG . Po úplnom vysušení tesniacého materiálu musia byť spojovacie body (armatúry) vodotesné pomocou pásky SAFETY JOINT ROLL (pozri produkt), impregnované ACRIFLEX MONO, aplikované štetcom, ktorý vytvára efekt vane. Pomocou tmelu DIASEAL STRONG ošetrite aj spoje s kontaktom s dverami alebo oknami.

MIEŠANIE:
ACRIFLEX MONO je pripravený na použitie. Pred aplikáciou sa odporúča premiešať, aby bol produkt homogénny. V extrémne horúcom počasí je možné pridať 5% čistej vody a pokračovať v miešaní. Nepridávajte do produktu iné látky.

APLIKÁCIA:
1. Počkajte na úplné vysušenie použitého základného náteru a naneste prvú vrstvu ACRIFLEX MONO valčekom, hladkou oceľovou stierkou, pogumovanou stierkou, rozprašovačom, vzduchovou tryskou  alebo štetcom.
2. Po vyschnutí prvej vrstvy naneste druhú, aby ste pokrili celú plochu. V prípade dažďa na výrobok, ktorý nie je dokonale suchý, starostlivo skontrolujte vhodnosť na následné pokrytie.
3. Pokračujte v nanášaní v nasledujúcich vrstvách, až kým nedosiahnete očakávaný výsledok  s minimálnou celkovou hrúbkou 1,5 mm, aby ste zabezpečili hydroizoláciu.

4. Po zaschnutí je možné ACRIFLEX MONO obložiť dlaždicami. Pripevnite dlaždice k ACRIFLEX MONO cementovým lepidlom triedy C2 alebo lepidlom vyššej triedy so zlepšeným výkonom. Pred položením dlaždíc počkajte asi 48 hodín (at +23ºC a 50 % relatívnej vlhkosti).

DOBA SCHNUTIA:
Pri teplote 23 ° C a 50% relatívnej vlhkosti sa produkt vysuší približne za 4 hodiny.
• Čas sušenia je ovplyvnený teplotou a relatívnou vlhkosťou prostredia a môže sa výrazne zmeniť.
• Ak sa aplikuje vo väčšej hrúbke, ako je očakávaná, môže sa výrazne zvýšiť doba sušenia.
Po zaschnutí môže byť ACRIFLEX MONO ponechaný odkrytý, môže byť pokrytý dlaždicami alebo jeho povrch môže byť pokrytý náterom FLOORGUM PAINT (pozri produkt).

UPOZORNENIE:
• Neaplikujte pri teplote okolia alebo podkladu pod + 5 °C a nad + 35 °C.
• Počas letnej sezóny aplikujte produkt v najchladnejších hodinách dňa, chránený pred slnkom.
• Neaplikujte s bezprostredným nebezpečenstvom dažďa alebo mrazu, silnou hmlou alebo s relatívnou vlhkosťou nad 70%.
• Pri aplikácii na vodorovné povrchy sa odporúča skontrolovať, či má podklad správne sklony pre odtok dažďovej vody.
• Je veľmi dôležité v pravidelných intervaloch vytvárať špeciálne dilatačné škáry v potere. Spoje musia byť dokonale urobené.
Po zaschnutí musí byť V natretý alebo upravený tak, aby bol pochôdzny alebo aby bol pre vozidlá prístupný nátermi.
• Chráňte produkt pred dažďom, kým nie je úplne suchý.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:
Pri manipulácii dodržiavajte kartu bezpečnostné predpisy a vždy používajte ochranné rukavice a ochrannú masku.

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skDokumentyPotrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací