Hlavná navigácia
Navigácia

Do vetraných fasád jedine minerálnu izoláciu

Vetrané, prevetrávané, odvetrávané, niekoľko pomenovaní pre ten istý typ fasád. Vetrané fasády sa definujú ako také, ktoré majú pod vonkajším opláštením priebežne vetranú vzduchovú medzeru. Je možné ich tiež definovať ako fasády montované. Ich podiel na trhu neustále narastá.

Skladby vetraných fasád veľmi efektívne prispievajú k zvýšeniu ochrany pred hlukom. Vrstva vzduchovej medzery potom napomáha k priebežnému odvádzaniu vlhkosti z konštrukcie. Vetrané fasády môžete kedykoľvek rozobrať, rekonštruovať a umožňujú pre fasádu použiť takmer akýkoľvek materiál, od dreva po oceľ a prírodný kameň.

Do vetraných fasád jedine minerálnu izoláciu
Na izoláciu vetraných fasád je podľa požiarnych noriem možné použiť materiál s triedou reakcie na oheň A a B, teda predovšetkým minerálne izolácie. Polystyrén a ďalšie horľavé materiály sa vo vetraných fasádach nesmú používať. Komínový efekt vetranej medzery by v prípade požiaru zvýšil ich horenie. Pri vyšších budovách normy predpisujú použitie roštu z nehorľavého materiálu, spravidla oceľ alebo hliník a pri budovách nad dvanásť metrov musí mať fasáda aj nehorľavú vonkajšiu obkladovú vrstvu.

Použitie minerálnych izolácií vo vetraných fasádach má ďalšiu výhodu v jednoduchej montáži. Na rozdiel od tuhých plastových dosiek sú pružné a lepšie sa prispôsobia roštu, do ktorého sú vkladané.

Moderné minerálne izolácie, napríklad izolácie radu Natur od Knauf Insulation, sú potom pružnejšie ako tradičné typy izolácií.

Difúzne otvorená vetrotesná vrstva
Pre funkčnosť a životnosť prevetrávanej fasády je vedľa izolácie nemenej dôležitá difúzne otvorená vetrotesná vrstva na vonkajšej strane izolácie, ktorá zaisťuje správny chod súvrstvia a bezpečnosť skladby a umožňuje odvod vlhkosti. Materiál na vytvorenie difúznej ochrannej vrstvy sa volí podľa typu vonkajšieho obkladu fasády.

V prípade bezškárového obkladu, napríklad drevených paluboviek, stačí použiť difúzne otvorenú kontaktnú fóliu, ktorá sa používa aj ako poistná hydroizolácia striech.
Pre škárovo uzavreté obklady a sendvičové murivo, kde finálnu vrstvu fasády tvorí napríklad režné murivo, je možné použiť izoláciu s nakašírovanou ochranou textílií. Tá však nenahrádza vzduchotesnú vrstvu. Napríklad dosky z minerálnej vlny TP 435 B (λ = 0,034 W/mK) a TP 425 B (λ = 0,035 W/mK).
Pri škárovo otvorenom obklade, napríklad dreveného obkladu, alebo rôznych fasádnych doskách je nutné zvoliť fóliu so zvýšenou ochranou pre UV žiarenie, robustnú polyesterovú netkanú textíliu s ochranným náterom a vysokou odolnosťou proti pretrhnutiu.

Obklady a nosné rošty
Ako spomíname v úvode, variabilita finálneho obkladu je u vetraných fasád takmer neobmedzená. Na konštrukciu nosných roštov je možné pri menších stavbách použiť drevo, s ktorým sa ľahko pracuje. Ako finálny obklad potom slúžia napríklad obklady z ponuky ODVETRAVANÉ FASÁDY.

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací