Hlavní nabídka

Aký dom, taká fasáda

Fasáda domu neplní len estetickú funkciu. Pri výbere správnej fasády musia ľudia zvážiť svoje požiadavky na funkčnosť a životnosť podľa miesta a spôsobu užívania stavby a veľkosť rozpočtu.

Symbióza medzi stavbou a krajinou určenou charakterom lokality je kľúčová pri výbere fasády domu. Každá stavba a jej fasáda by mali brať do úvahy kontext pozemku a lokality, v ktorej sa nachádzajú. Naviac novostavby budú vďaka implementácii európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov musieť spĺňať vyššie energetické štandardy. To znamená aj vyššie požiadavky na izoláciu a fasádu.

Dokonalé zateplenie, ktoré je podmienkou pre dosiahnutie pasívnych štandardov, so sebou nesie aj niekoľko rizík, ako je kondenzácia pár v konštrukcii alebo zhoršenie vnútorného prostredia domu. Tieto riziká dokáže odstrániť prevetrávaná fasáda spolu s výkonnými izoláciami z minerálnej vlny.

Pasívne domy mávajú spravidla kompaktný tvar bez mnohých detailov. Ak taká stavba stojí na "zelenej lúke" bez tieňa a napríklad s plochou strechou alebo strechou bez presahov a svetlolomu, je potom fasáda takéhoto domu nadmerne vystavená slnečnému žiareniu. Tomu by mali majiteľ domu a architekt prispôsobiť nielen farbu fasády, ale aj samotný typ fasády a zateplenie. Výhodou bezkontaktných fasád je v tomto prípade možnosť voľby obkladových fasádnych dosiek, ktoré majú dlhú životnosť a svetlostále farby.

U kontaktného zateplenia polystyrénom vystaveného dlhodobému vysokému stupňu slnečného žiarenia môže dochádzať vplyvom tepelnej rozťažnosti materiálov k jeho praskaniu a poškodzovaniu. Bezkontaktné fasádne systémy naopak často riešia problém rozťažnosti materiálu systémom uchytenia fasádnych dosiek k profilom a špeciálnym úchytom v stene.

Domy v záplavových oblastiach a vlhké domy

Domy, ktoré sa nachádzajú v záplavových územiach, v blízkosti vodných plôch alebo tokov, je bezpochyby lepšie vybaviť odvetranou fasádou. U bežného kontaktného zateplenia často po zásahu veľkou vodou nezostáva nič iné, než jeho časť strhnúť a zateplenie nákladne sanovať. Naviac kontaktný systém výrazne bráni vysychaniu domu. Kontaktné zateplenie sa rozhodne neodporúča na vlhké steny a malo by sa voliť skôr v prípadoch, keď v budúcnosti neočakávame ďalšie rekonštrukcie domu či fasády. Odstránenie kontaktného zateplenia polystyrénom z fasády domu je pracné a nákladné.Kontaktný systém nie je ideálny ani do horských alebo podhorských oblastí, ktoré bojujú s väčším množstvom snehu. U domov v týchto lokalitách sa odporúča minimálne odvetraný sokel o patričnej výške podľa priemerného množstva snehu. V severských krajinách takmer nenájdete dom, zateplený inak ako odvetrávanou fasádou.

Bezkontaktná fasáda je ideálny riešením pre domy, ktoré znižujú vlhkosť a plesne. Vzduchová medzera a komínový efekt totiž zabezpečí kontinuálne prevetrávanie priestoru medzi fasádnym obkladom a izoláciou a tým zachovávajú tepelnoizolačné vlastnosti zateplenia.

Mestské domy

Ak je dom v meste, mestskej aglomerácii alebo v blízkosti priemyselných zón, hrozí mu spravidla poškodenie graffitou alebo znečistenia z priliehajúcich ciest a automobilovej dopravy. Fasády vhodné pre takéto domy musia byť buď umývateľné alebo ošetrené špeciálnym fasádnym postrekom. Umývateľnosť spravidla znamená nepriedušnosť a ochranné postreky sú drahé a je nutné ich aplikovať opakovane. Bezkontaktná fasáda je na druhú stranu nielen priedušná, ale na trhu je k dispozícii široká škála umývateľných alebo samočistiacich fasádnych dosiek.

Drevostavby

Patria medzi najobľúbenejšie v nízkoenergetickom a pasívnom staviteľstve. Drevo sa hojne používa nielen ako konštrukčný materiál, ale aj ako fasádny obklad. Zdôrazňuje prírodný a ekologický charakter stavby. Naviac má dobré izolačné vlastnosti, relatívne dlhú životnosť a ľahko sa s ním pracuje. Odvetrávané fasády s dreveným, alebo aj plastovým obkladom patria k najobľúbenejším.

Rekonštruované domy

V neposlednom rade ovplyvňuje rozhodnutie o výbere správnej fasády tiež vek budovy. Pre nové budovy sa môžeme na základe spomínaných faktorov rozhodnúť o fasáde vo fáze projektu, avšak pri rekonštrukciách starších budov musíme investíciu do novej fasády lepšie zvážiť. Ak zvolíme kontaktné zateplenie, bude investícia menšia ako pri voľbe bezkontaktnej fasády. Kontaktná fasáda je lacnejšia čo do ceny materiálu. Cenový rozdiel v porovnaní s odvetrávanou fasádou nakoniec nemusí byť viditeľný. U odvetrávaných fasád odpadá nutnosť prípravy a očistenie povrchu starej fasády a často tiež stavba lešenia. U bezkontaktnej fasády tiež spravidla nie je nutné opracovávať materiál kvôli nerovnosti povrchu. Ľahko sa opravuje a jej životnosť je oproti kontaktným systémov niekoľkonásobná.


Úloha rozpočtu

Najviac obmedzujúcim hľadiskom pre výber ideálnej a správnej fasády je samozrejme vyška rozpočtu. Najlacnejším a najobľúbenejším spôsobom zateplenia zostáva kontaktné zateplenie polystyrénom. Ľudia by mali dobre zvážiť, či miera potenciálnych úspor a návratnosti investície v prípade voľby drahšej fasády a izolácie nie je dôvodom na väčšiu investíciu.

Voľbe správnej fasády a typu zateplenia by mala predchádzať tiež úvaha o tom, aká je životnosť stavby a akým spôsobom bude stavba využívaná. Platí, že bezkontaktná fasáda je nákladnejšia čo do obstarávacej ceny, avšak životnosť, tepelne izolačné vlastnosti takýchto fasád a pozitívny vplyv na vnútornú mikroklímu domu sa časom bohato vyplatí.

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací