Hlavná navigácia
Navigácia

Diathonite Thermactive.037

TERMO - OMIETKA S KORKOVÝM ZÁKLADOM - NOVINKA!

Ľahký prírodný termonáter s korkovým základom (granulometria 0 - 3 mm). Jedinečnosť produktu je daná cennými vlastnosťami prírodných surovín, ako je korok, pemza, NHL 5 prírodného hydraulického vápna, prírodných vlákien, amorhného kremíka a expandovaného perlitu. Výrobok je antibakteriálny a zabraňuje tvorbe plesní a kondenzácií. Diathonite Thermactive.037 je pripravený na použitie, má vynikajúcu protipožiarné vlastnosti, vysokú pórovitosť, priedušnosť a je ľahký, ekologický, mimoriadne antibakteriálny a recyklovateľný. Tepelná izolácia izoluje od chladu a tepla, prispieva k hygrometrickému komfortu v interiéri čím udržiava svoje vlastnosti počas stárnutia.

CENA s DPH za 1 kg - 5,79 € (balenie 15 kg)

   

VÝHODY:
• Izolant od chladu a tepla
• Ľahký
• Systém je stabilný a odolný aj počas stárnutia
• Vďaka vysokej priedušnosti bráni plesni a kondenzácii
• Vysoká pórovitosť
• Absorbuje a uvoľňuje prebytočnú vlhkosť
• Ideálne pre rekonštrukcie historických budov
• Zachováva murivo počas stárnutia
• Šetrné k životnému prostrediu
• Systém dvojkombinácie (termolateriál + termonáter)
• Rýchly aplikačný systém (s omietacím strojom)
• Používa sa aj na staré omietky
• Reakcia na oheň: trieda A1
• Systém náterov bez spojov

CHARAKTERISTIKA:
Vzhľad: Prášok
Komponenty: Jednozložkové
Tepelná vodivosť: 0,037 W / mK.
Tepelný odpor: 0,270 m2K / W.
Špecifické teplo: 1000 J / kg K = 0,239 kcal / kg ° C
Tepelná difúznosť: 0,1 m2 / p.
Priedušnosť: μ = 3.
Absorpcia vody: 1,00 kg / m2 min0,5.
Pevnosť v tlaku: 2,8 N / mm2.
Pevnosť v ohybe: 1,0 N / mm2.
Hustota: 250 ± 15% kg / m3.
Reakcia na oheň: trieda A1.

FARBA:
Svetlo sivá.

VÝDATNOSŤ:
2,60 kg / m2 (± 10%) na cm hrúbky.

OBLASTI POUŽITIA:
Ľahký prírodný termosystém pre vnútorné aj vonkajšie použitie, vhodné na tepelnú izoláciu a odvlhčovanie. Rieši problémy spojené s tepelnými mostíkmi a formami spôsobenými vlhkosťou, zabezpečuje zdravé prostredie a vysoký komfort bývania. Okrem toho Diathonite® Thermactive.037 je prírodná zmes a je vhodná tam, kde sú potrebné materiály šetrné k životnému prostrediu.

BALENIE:
15 kg papierové vrecia.

SKLADOVANIE:
Výrobok uchovávajte v pôvodnom obale tesne uzavretý, primerane chránený pred slnkom, vodou, mrazom a udržiavaný pri teplotách nad +5 ° C.
Doba skladovania 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť úplne vytvrdnutý a dostatočne pevný. Povrch musí byť starostlivo očistený, dobre konsolidovaný, bez voľných a nekonzistentných častí.
Pred aplikáciou výrobku odporúčame zakryť okolie, upínacie  a akékoľvek prvky, ktoré by nemali byť pokryté omietkou.

Tehla
Nepotrebuje základný náter (penetračný náter), aplikácia sa môže vykonávať priamo na podklade.

Betón
Pri prítomnosti poškodeného a drobivého betónu zabezpečte obnovu vhodnou cementovou maltou.
Na ošetrenie vystupujúcich kovových častí (armatúr) použite antikorózny prípravok.
Hladký podklad: aplikujte základný náter (penetračný náter) AQUABOND (pozri produkt).
Čerstvý podklad: nevyžaduje základný náter, aplikácia sa môže vykonať priamo na podklade.

Pórobetón
Diatonit Thermactive.037 sa môže aplikovať na pórobetónové panely bez základného náteru.

Murivo
V prípade potreby vyčistite povrch vysokotlakovým čističom alebo pokračujte v čistení ručne.
Skontrolujte stav muriva, opravte poškodené alebo nefixované tehly a kamene.
V prítomnosti solí zabezpečte nanesenie odvlhčovacou omietkou Diathonite Rinzaffo (pozri produkt).
Na podkladoch, ktoré sa majú opraviť, použite na udržanie priedušnosti plniteľnú maltu na báze vápna.

Staré omietky
Uistite sa, že podklad je konzistentný a dobre pripevnený k podkladu, inak zabezpečte čiastočné alebo úplné odstránenie.
V prítomnosti solí zabezpečte odstránenie poškodenej omietky a aplikáciu odvlhčovacou omietou Diathonite Rinzaffo (pozri produkt).
V prípade namaľovaných omietok, vzhľadom na veľkú rozmanitosť farieb dostupných na trhu, odporúča sa vykonať test adhézie na kontrolu vhodnosti aplikácie alebo potreby použitia základného náteru (penetrácie) AQUABOND (pozri produkt).
Pri hladkých omietkach aplikujte základný náter AQUABOND (pozri produkt) alebo, ak je to potrebné, zdrsnite podklad.
Pri hrubých omietkach postupujte s priamym nanášaním Diathonite Thermactive.037.

Panely
Na neošetrených korkových paneloch používajte Diathonite Thermactive.037 bez základného náteru. Vzhľadom na širokú škálu panelov dostupných na trhu je vhodné vykonať test adhézie na kontrolu vhodnosti aplikácie alebo potreby použitia základného náteru AQUABOND (pozri produkt).
Pri práci dbajte na to, aby boli panely dokopy dobre spojené.

Drevo
Na neopracovaných drevených podkladoch pokračujte v priamom nanášaní omietky Diathonite Thermactive.037.
V prítomnosti hladkého alebo ošetreného dreva naneste na povrch základný náter AQUABOND (pozri produkt).
Pri podkladoch, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, kontaktujte našu spoločnosť.

MIEŠANIE
V závislosti od stupňa nasiakavosti podkladu a okolitých podmienok sa odporúča dávkovať správne množstvo vody potrebné na dosiahnutie správnej priľnavosti. Množstvo špecifikovanej vody je orientačné.
• Pokiaľ sa mieša v betónovej miešačke alebo miešadlom na vŕtačke, pridajte 12 - 15 litrov čistej vody do každého vrecka Diathonite Thermactive.037 (15 kg). Zmes nemiešajte v miešačke na cement po dobu dlhšiu ako 3-4 minúty.
• Zmes musí mať penovú konzistenciu.
• Nikdy nepridávajte produkty nesúvisiace so zmesou.

 • APLIKÁCIA:
  Ručná aplikácia
  1. ZÁKLADOM je vlhký podklad, najmä počas leta a na stenách vystavených slnku. Ak sa použil základný (penetračný ) náter nie je potrebné podklad namočiť.
  2. Vytvorte body alebo referenčné pásy, aby ste dosiahli požadovanú hrúbku. Body alebo pásy je možné vyrobiť pomocou omietky Diathonite Thermactive.037 alebo s hliníkovými prípadne drevenými profilmi. V tomto prípade musia byť pásy odstránené ihneď po použití poslednej vrstvy.
  3. Rohové profily môžu byť umiestnené spolu s referenčnými pásmi v každom prípade pred nanesením poslednej vrstvy.                                                                                                                   4.Pre bezpečnosť okrajov vo viacvrstvových aplikáciach zaistíte použitie hliníkových rohových krytov, ktoré budú fixované Diathonite Thermactive.037, aby sa zabránilo tepelným mostom.
  5. Naneste prvú adhéznu vrstvu Diathonite Thermactive.037 s hladidlom.
  6. Nasledujúce vrstvy naneste, ak je podkladová vrstva konzistentná s dotykom a vizuálne svetlejšia (po približne 12-24 hodinách), kým nedosiahne požadovanú hrúbku.
  7. Namočte omietku pred aplikáciou každej vrstvy.
  8. Od hrúbky 6 cm odporúčame použiť omietkovú sieť Polites 140 (viď produkt). Sieť musí byť utopená v omietke asi polovicou celkovej hrúbky a v prípade potreby musí byť použitá nezávisle od hrúbky aj pri aplikáciách na panely, drevo, sadrokartón alebo na podklady, ktoré sú predmetom pohybu.
  9. V súlade s nosníkmi a stĺpmi sieť musí vyčnievať na oboch stranách betónového prvku aspoň 15 cm.
  10. Počas fázy vytvrdzovania nestlačajte Diathonite Thermactive.037, aby sa zachovala pórovitosť výrobku. Použite hladidlo alebo škrabku s horizontálnymi a vertikálnymi priechodmi, kým sa nedosiahne hladký povrch.

 

Použitie s omietacím  strojom
Diatonit Thermactive.037 sa môže použiť s omietacími strojmi na odľahčené premixy.
Nastavenie sa môže zmeniť podľa zvoleného zariadenia. Na trifázu je možné použiť omietacie stroje (PFT G4), vybavené novým perforovaným plnopriepustným miešacím zariadením (polo-uzavreté) a tryskou "kužeľovitou"  s priemerom 35/25 mm, 14 alebo 14 mm 16 mm.

 1. ZÁKLADOM je vlhký podklad, najmä počas leta a na stenách vystavených slnku. V prípade základného (penetračného )náteru nie je potrebné podklad vlhčiť.
 2. Vytvorte body alebo referenčné pásy, aby ste dosiahli požadované hrúbky. Body alebo pásy je možné vyrobiť pomocou omietky Diathonite Thermactive.037 alebo s hliníkovými prípadne drevenými profilmi. V tomto prípade musia byť pásy odstránené ihneď po použití poslednej vrstvy.
  3. Rohové profily môžu byť umiestnené spolu s referenčnými pásmi v každom prípade pred nanesením poslednej vrstvy.
 3. Pre bezpečnosť okrajov vo viacvrstvových aplikáciach zaistíte použitie hliníkových rohových krytov, ktoré budú fixované Diathonite Thermactive.037, aby sa zabránilo tepelným mostom.
 4. Vložte obsah vreciek do násypky a nastavte prietokomer stroja. Upravte tlak vody cez prietokomer, počnúc vysokým dávkovaním a znižovaním toku vody, až kým konzistencia nie je vhodná pre dokonalé priľnutie materiálu.
  6. Nanášajte postrekom výrobok zdola nahor.
  7. Naneste prvý náter Diathonite Thermactive.037 ako drsný náter. Nasledujúce vrstvy naneste, kým sa nedosiahne požadovaná hrúbka.
  8. Ďalšia vrstva alebo akýkoľvek náter sa musí vykonať, ak je podkladová vrstva konzistentná s dotykom a vizuálne svetlejšia (asi po 12-24 hodinách). Navlhčite podklad pred aplikáciou každej vrstvy.
  9. Nanášajte stiekaním  Diathonite Thermactive.037 s niekoľkými prerušeniami. Ak nie, ponorte trysku, aby ste zabránili zaschnutia materiálu v pištoli.
  10. Od hrúbky 6 cm odporúčame použiť omietkovú sieť Polites 140 (pozri produkt). Sieť musí byť utopená v omietke  asi polovicou celkovej hrúbky a v prípade potreby musí byť použitá nezávisle od hrúbky, ktorá sa aplikuje aj na aplikácie na panely, drevo, sadrokartón alebo na podkladoch podliehajúcich pohybu.
  11. V súlade s nosníkmi a stĺpmi sieť musí vyčnievať na oboch stranách betónového prvku aspoň 15 cm.
  12. Nestláčajte Diathonite Thermactive.037 vo fáze vytvrdzovania, aby sa zachovala pórovitosť výrobku. Použite hladidlo alebo škrabku s horizontálnymi a vertikálnymi priechodmi, kým sa nedosiahne hladký povrch.

 

DOBA SCHNUTIA:
Pri teplote 23 ° C a relatívnej vlhkosti 50%  sa produkt vysuší za 10 - 15 dní.
• Doby schnutia sú ovplyvnené relatívnou vlhkosťou a teplotou a môžu sa značne meniť.
• Ak je omietka Diathonite Thermactive.037 aplikovaná vo vysokých hrúbkach, čas schnutia je podstatne dlhší.
• Chráňte Diathonite Thermactive.037 aj počas dozrievania pred mrazom, priamym slnečným žiarením a vetrom.
• V situáciách s vysokými teplotami, priamym slnečným žiarením alebo silným vetrom je potrebné namočiť omietku aj 2-3 denne počas prvých 2-3 dní po aplikácii.
• Pri teplotách nad 28 ° C namočte omietku každé 2 hodiny, aby ste predišli vzniku trhlín.
• Ak sa aplikuje vo vnútri, počas aplikácie a počas sušenia produktu vetrajte čo najviac prostredie.
Pre hladké omietky je možné použiť  vo vnútri aj omietky Argacem HP (veľkosť zrna 0-0,6 mm), Argatherm (pre zlepšenie tepelnej izolácie s veľkosťou častíc 0 až 0,6 mm) a Argacem Ultrafine pre dokonale hladké povrchy. Na aplikáciu takýchto povrchových vrstiev pozri produkty.
Pre dokončenie povrchových úprav na omietku použite DECORK, Acrylid Protect Coating alebo vodoodpudivé materiály.
Vnútorné použitie: C.W.C. Stop Condense, LIMEPAINT, DECORK alebo iné priedušné materiály.

UPOZORNENIE:
• Neaplikujte pri teplotách okolia a podkladu pod + 5 ° C alebo nad + 30 ° C.
• Počas letnej sezóny aplikujte produkt v najchladnejších hodinách dňa, chránený pred slnkom.
• Neaplikujte s bezprostredným nebezpečenstvom dažďa alebo mrazu, silnou hmlou alebo s relatívnou vlhkosťou nad 70%.
• Pre stropné aplikácie Diathonite Thermactive.037 sa musí aplikovať pomocou omietacích strojov. Ručná aplikácia sa neodporúča.
• Pri vnútornej aplikácii je nevyhnutné, aby vonkajší povrch neabsorboval vodu. V opačnom prípade upravte povrch prípravkom BKK Eco.
• V prítomnosti obkladových stien naneste priehľadný priedušný a vodoodpudivý siloxánový prípravok BKK eco.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:
Pri manipulácii dodržiavajte bezpečnostné predpisy a vždy používajte ochranné rukavice a masku proti prachu.

 


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skFoto


Potrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika